fbpx
מבוגרים על אופנוע

כרבע מיליון גמלאים יקבלו תוספת של 5% לקצבתם: אלו הזכאים המאושרים

העלייה תעשה בהתאם להוראות תקנוני הקרנות ונובעת מעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2022

מערכת ice

עמיתים, המנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, הודיעה על העלאת קצבאות של למעלה מ-250 אלף גמלאי הקרנות (מקבלי קצבאות זקנה, נכות ושארים), בשיעור של עד 5.263%. העלייה תעשה בהתאם להוראות תקנוני הקרנות ונובעת מעליית מדד המחירים לצרכן בשנת 2022. הרוב המכריע של הגמלאים ייהנה מהתוספת המקסימלית בשיעור של 5.263% כאמור וקבוצה קטנה של גמלאים שפרשו החל מספטמבר 2021 תזכה לתוספת בשיעורים נמוכים יותר התלויה במועד הפרישה הספציפי (כל גמלאי באחת מהקרנות הוותיקות יכול לבדוק את השיעור המדויק של עליית קצבתו בהזנת חודש הפרישה בעמוד הייעודי באתר האינטרנט של עמיתים).
טרם עדכון הקצבאות ,עומדת הקצבה הממוצעת של כלל הגמלאים בקרנות הוותיקות על כ-5,300 שקלים בחודש. העדכון לקצבה יתבצע בקצבה הקרובה, של חודש ינואר, שתיכנס לחשבונות הבנק של הגמלאים ב-1 לפברואר. העלות השנתית של עדכון הקצבאות מסתכמת בכ-800 מיליון שקלים.
עמיתים הוא הגוף הפנסיוני הגדול בישראל במונחי נכסים מנוהלים ובמספר מקבלי הקצבאות. כיום מנהל עמיתים כ-380 מיליארד שקל עבור כ-880 אלף בעלי זכויות, ומשלם מדי חודש תשלומי פנסיה בסך של כ-1.3 מיליארד שקל ל……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ice.co.il

מבוגרים על אופנוע
תמיד כאן לשירותכם: