fbpx
מסדרון בית חולים

ארגון הרופאים העצמאיים: תזכיר חוק "צמצום כפל ביטוח" יפגע בשכבות החלשות

תזכיר החוק יביא להגדלת הנטל הכלכלי על ציבור המטופלים בעוד רמת שירותי הבריאות והרפואה תדרדר ביחס למצבה היום * יו"ר ארצ"י, ד"ר אייל שפירא: "תזכיר החוק רע, יפגע במטופלים ובמבוטחים ויקפיץ את מחירי פוליסות הבריאות בישראל"

מורן שקד, אתר FUNDER.CO.IL

ארגון הרופאים העצמאיים (ארצ"י) הודיע על התנגדותו לפרק בחוק ההסדרים שמכונה "צמצום תופעת כפל הביטוח בביטוחי הבריאות הפרטיים". תזכיר החוק מבקש לבטל את ביטוחי הבריאות הפרטיים "מהשקל הראשון" ולהחליפם בביטוחי השב"ן שניתנים על ידי קופות החולים. ביטוח השב"ן אינו ביטוח רפואי אלא מתקיים כתקנון לא מחייב וניתן לשינוי בכל עת על ידי קופות החולים באישור שר הבריאות.

במכתב שנשלח לוועדת השרים לחקיקת חוק ההסדרים ולמשרד האוצר, טוען ארגון ארצ"י כי אישורו של תזכיר החוק יביא להגדלת הנטל הכלכלי על ציבור המטופלים בעוד רמת שירותי הבריאות והרפואה תדרדר ביחס למצבה היום. באמצעות תזכיר החוק מבקש משרד האוצר לכפות על מבוטחים שרכשו ביטוחי בריאות פרטיים מהשקל הראשון לעבור באופן אוטומטי למסלול משלים שב"ן. בכך מתעלם משרד האוצר מזכות הציבור לבחור באופן חופשי את הגורם שיבטח אותו. בנוסף, במידה ותזכיר החוק יאושר, יבטל האוצר את התחרות שבין ביטוח השב"ן לביטוח המסחרי.

לפי המוצע בתזכיר החוק….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: