fbpx
צעיר במחשב

כמה שוות המלצות של אנליסטים?

המלצות כאלה עשויות להיות שוות לא מעט ולהניב למשקיעים במניות של חברות המומלצות על-ידי אנליסטים תשואה עודפת על פני המדדים בהם נכללות אותן חברות.

אתר מגדל חברה לביטוח

כחלק מצעדי המשקיעים לטיוב השקעותיהם, רבים מהם מייחסים חשיבות גדולה להמלצות השקעה שמייצרים הגופים הפיננסיים השונים בעולם ובארץ, ולא מעט מהם עוקב באופן תדיר אחר אותן המלצות השקעה המהוות אחד מהגורמים המנחים את המשקיעים בקבלת החלטות השקעה.

המלצות האנליסטים מתאפיינות בדרך כלל ברמת מקצועיות גבוהה, והן כוללות ניתוח של החברות המסוקרות על-ידי אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון נרחבים שעובדים כחלק מצוות מחקר נרחב המבצע ניתוח עומק למצב החברות. האנליסטים מחולקים לפי התמחות ספציפית, דוגמת חברות מתחום הנדל"ן, בנקים, טכנולוגיה ועוד, ומהאנליסט נדרשת יכולת הבנה מעמיקה גם של עסקי החברה המסוקרת וגם של ענף הפעילות בו היא פועלת.

כעניין שבשגרה, עבודת האנליסטים היא לעקוב אחר פעילות החברה המסוקרת, פרסום דוחותיה הכספיים והעדכונים השוטפים שהיא מפרסמת אודות פעילותה העסקית.

בנוסף למעקב השוטף, האנליסטים מקיימים שיחות עם בעלי תפקיד בחברה, בוחנים את מצב החברה לעומק ומקבלים כמה שיותר זווית לגבי הענף בו היא פועלת.
מדי רבעון, עם פרסום הדוחות הכספיים של החברות, האנליסטים מבצעים עדכון להמלצותיהם, בהתאם לנתונים שמציגות החברות בדוחותיהן והתחזיות שהן נותנות להמשך.

מלבד זאת עשויים האנליסטים לעדכן את המלצתם בעקבות שינויים משמעותיים בשוק הפעילות של החברה המסוקרת, כמו עסקה משמעותית שהחברה מבצעת או כל שינוי אחר במהלך עסקיה השוטף, לטוב או לרע.

חלק מההמלצות והניתוחים שכותבים האנליסטים מופצים תמורת תשלום לשלל גופים מוסדיים ופעילים בשוק, ולעיתים אותן התייחסויות …

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מגדל

 

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: