fbpx
מסדרון בית חולים

חוק הבריאות של האוצר יפגע בחלשים

לפי ה"רפורמה" שמציע האוצר, יבוטלו ביטוחי הבריאות המסחריים ויוחלפו בביטוחי שב"ן משלימים. המשמעות: רמת שירותי הבריאות לציבור תצנח, ותגדיל את הנטל הכלכלי על ציבור המטופלים
ד"ר אייל שפירא, אתר כלכליסט

בתוך הימים הסוערים שעוברים על מדינת ישראל, קל לפספס את הפצצה שהטיל משרד האוצר בחוק ההסדרים על מערכת הבריאות.
החוק החדש שמכונה "צמצום תופעת כפל הביטוח בביטוחי הבריאות הפרטיים", גוזר משרד האוצר על מבוטחים ומטופלים רבים פגיעה משמעותית באיכות, בזמינות ובנגישות לטיפול רפואי, גם בשירותי הבריאות הנוספים עליהם כולנו משלמים תשלום נוסף.

כדאי שנסביר – החוק מבקש לבטל את ביטוחי הבריאות המסחריים "מהשקל הראשון" ולהחליפם בביטוחי השב"ן שניתנים על ידי קופות החולים. ביטוח השב"ן אינו ביטוח רפואי אלא תקנון לא מחייב, שניתן לשינוי על ידי קופות החולים באישור שר הבריאות.
למעשה, משרד האוצר מבקש לכפות על מבוטחים שרכשו ביטוחי בריאות פרטיים מהשקל הראשון לעבור באופן אוטומטי למסלול משלים שב"ן. משרד האוצר מתעלם מהבחירה של המבוטח בפוליסה עליה הוא משלם ואותה רכש. במשך שנים רבות מבוטחים בחרו בתוכנית ביטוח שמאפשרת להם ביטחון והגנה, כמו גם רפואה וטיפולים איכותיים ומהירים בעת הצורך.
לפי החוק החדש, כאשר תחודש תכנית הביטוח, יועברו המבוטחים ל….
בטווח הארוך, כאשר התורים יתארכו בשב"ן, שוב נרכוש כולנו ביטוחי בריאות מסחריים מהשקל הראשון אלא שהפעם יהיה זה במחיר מופקע , כלומר ביטוח לעשירים בלבד, אלא שאם התעוררנו לשינוי רק לאחר שנה, נצטרך לעבור חיתום מחדש ונאבד את הזכויות של הביטוח המקורי ממנו הועברנו…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: