fbpx

חרדים לפנסיה

קצב הגידול של החברה החרדית הוא כ־4% בשנה, ואם תימשך בקצב הזה תכפיל את עצמה בכל 16 שנים • יש לכך משמעות כלכלית והשלכות על הקופה הציבורית

אפרת דרסלר,רבקה נריה־בן שחר, אתר ישראל היום

מהשיח הציבורי על העברות תקציביות לחברה החרדית נעדר מרכיב קריטי:

השלכות החישוב לטווח ארוך, כשאף אחד לא באמת עוסק בהשלכות לטווח הארוך ממש: הפנסיה וקצבאות הזקנה.

כ־135 אלף בנים חרדים הלומדים היום בבית ספר יסודי (נתוני משרד החינוך לתשפ"ב) הם כ־135 אלף חיילים בפוטנציה שידרשו פטור משירות צבאי בתוך 6 עד 12 שנים. ברמת סבירות גבוהה, הם גם כ־135 אלף גברים חרדים שייתמכו על ידי קצבאות ותקציבים, ולא ישלמו מס הכנסה בגילי התעסוקה. אבל בעוד 60-55 שנים הם יהיו כ־135 אלף אזרחים ותיקים הזכאים לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי. אם הם לא יעבדו באופן מסודר ולא יפרישו לפנסיה הפרשות של ממש, הם יהיו זכאים לקצבת זקנה הכוללת גם השלמת הכנסה. מי ישלם את הקצבאות המוגדלות הללו? כבר כיום כמחצית מהגברים החרדים אינם עובדים. גם מבין הגברים החרדים העובדים כיום, הרוב אינם מגיעים למדרגת הכנסה המחייבת תשלום מס, כך שגם הפנסיות שלהם עתידות להיות נמוכות מאוד.

זאת ועוד, בהינתן העלייה בתוחלת החיים והצורך הגובר בשירותי בריאות בשנות החיים המתקדמות, 135 אלף הבנים האלה, שלא יתרמו גם למס הבריאות, יכבידו בעוד כ־60 שנה גם על מערכת הבריאות. מדובר בשיעור עצום של גברים שלעת זקנה יזדקקו לכל מערכות התמיכה של המדינה, בלי שהשקיעו את עשרות שנות הבגרות שלהם בהפרשות למימון מערכות התמיכה של המדינה ובלי שחסכו לשנות הפנסיה.

גם הנשים החרדיות, שלומדות לימודי ליבה ואף עובדות בשיעורים דומים לשיעורי התעסוקה של נשים יהודיות לא חרדיות, מרוויחות בממוצע פחות מנשים שאינן יהודיות אחרות, בין היתר משום שהן עובדות פחות שעות בממוצע. לכן, אף שהן מפרישות לפנסיה במהלך שנות עבודתן, הפנסיה שלהן תהיה נמוכה מפנסיה של אישה ממוצעת, וודאי שלא תספיק כדי לפרנס את שני בני הזוג בגיל הפרישה.

בסקר שנערך על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה בקרב החרדים שטרם הגיעו לגיל פנסיה, רק 39% מעריכים שהכנסתם בתקופת הפנסיה תהיה נמוכה מההכנסה שלהם כעת. 56% בלבד יודעים היכן נמצאת קרן הפנסיה שלהם. 20% העידו שאין להם כלל קרן פנסיה. לאלה נוסף הנתון המדאיג הבא: בין החרדים העובדים 22% בלבד חוסכים לפנסיה מעבר להפקדות החובה של המעסיק או להפקדות המינימום לעצמאים, ובקרב החרדים שאינם עובדים רק 22% חוסכים לפנסיה.

היעדר המודעות באוכלוסייה החרדית הוא צד אחד של המשוואה, והצד השני שלה הוא המשמעות הכלכלית וההשלכות על …….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: