fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

יותר מיליון אזרחים ותיקים מקבלים קצבה

יותר מיליון אזרחים ותיקים מקבלים קצבה, 205,217 משפחות מתוכם זקוקים להשלמת הכנסה
148,763 שורדי שואה זכאים לקצבאות, מהם 65% מקבלי קצבת סיעוד

אתר ביטוח לאומי

ירונה שלום, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "הביטוח הלאומי סבור שיש להעלות את קצבאות הזקנה ולמצוא את הדרך הטובה ביותר לעשות כן, כיוון שהקצבה לא הועלתה באופן מהותי מזה שנים רבות וכחברה איננו יכולים להרשות לעצמנו 'שזקן יבכה על זקנתו'. הביטוח הלאומי יציע מספר אפשרויות לשינוי החקיקה לגורמים הרלוונטיים"

בעקבות השיח שהתחדש בנוגע להעלאת קצבאות הזקנה בכנסת, הביטוח הלאומי מפרסם נתונים על מצב האזרחים הוותיקים בישראל.
נתונים על מצב האזרחים הוותיקים בישראל:
סך מקבלי קצבאות אזרח ותיק ושאירים עומד על כ- 1,128,478, שמתוכם יותר מ-205 אלף משפחות מקבלות השלמת הכנסה.
88,966 מקבלים קצבת שאירים, 39,782 עקב פטירת בן או בת הזוג.
הביטוח הלאומי משלם סך של כ- 41 מיליארד ₪ לקצבאות אזרח ותיק, שאירים והשלמת הכנסה – כש- 35.8 מיליארד ₪ שולמו מתקציב ביטוחי של הביטוח הלאומי ו-5.3 מיליארד ₪ שולמו במימון אוצרי שהם תשלומים שלא במסגרת 'ביטוח' אלא חקיקה ייעודית (כגון קצבת 'אזרח ותיק מיוחדת' לעולה חדש או תושב חוזר).
סך מקבלי השלמת הכנסה לקצבאות אזרח ותיק ושארים, הוא כ- 205,217 משפחות, מתוכן 145,671 אזרחים ותיקים, 25,497 שאירים, 33,935 מקבלי 'קצבת אזרח ותיק מיוחדת' לעולים חדשים ותושבים חוזרים ו-114 מקבלי קצבת 'שארים מיוחדת'.
כ-23% מהמשפחות הן זוגות וכ-77% יחידים. כמו כן, כ- 70% מהמקבלים הן נשים, מתוכן 52% אינן נשואות ועוד 18% נשים נשואות.
במסגרת מדיניות הביטוח הלאומי, הוחלט לפני שנים על הקמת אגף ייעודי לייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו שהקים מערך של כ-5,000 מתנדבים בכל הארץ ומסייע במיצוי זכויות, הפגת בדידות, הקמת מוקד ייעודי וכיו"ב. מנתוני הארגון עולה ש- 230,000 אזרחים ותיקים מקבלים שירות במהלך כל השנה. השירות מונגש ומותאם אישית.
בקצבאות הסיעוד, הביטוח הלאומי מטפל ב- 128,000 תביעות חדשות מידי שנה, ויש כ- 302,000 זכאים בדרגות סיעודיות שונות.
סכום קצבאות הסיעוד נאמד בכ- 14.6 מיליארד. יש לציין, כ-28% מהאזרחים הוותיקים בישראל כיום מקבלים סיעוד, מתוכם 43% בדרגות 4-6 (הדרגות הגבוהות יותר המעידות על מצב רפואי מורכב).
מעבר לקצבאות המושלמות, הביטוח הלאומי מעניק הטבות ומענקים נוספים וביניהם: מענקי חימום – שסכומם עלה בחוק ההסדרים הקיים, ניתנים דמי ביטוח בשיעור מופחת ותשלומים במצב של פטירה.
במסגרת העלאת גיל הפרישה בשנים האחרונות הועברו 'מענקי מעבר' ל- 1,546 נשים בהגיעם לגיל 62, בסכום של 16,542,033 ₪.
בביטוח הלאומי נותנים גם מענה לאזרחים ותיקים שיצאו זה עתה לפרישה במסגרת הפרויקט "שובר לעתיד". במסגרתו מוזמנים נשים בגיל 60 -61 וגברים בגיל 65 -66 להשתתף בסדנאות הכנה לקראת גיל פרישה. הסדנאות מורכבות מ-4 מפגשים שבהם ניתן ללמוד על תנאי הזכאות בביטוח הלאומי ובפנסיות העשויים להשפיע על הכנסותיהם, ועיסוקם ובכך לתת להם מפת דרכים סוציאלית לחיים שאחרי הפרישה. כמו כן, הביטוח הלאומי החל בפרויקט "עצמאות כלכלית" לנשים בגילאי 50 -60, שאינן מתקיימות מקצבאות על מנת שתוכלנה לחזור למעגל העבודה. מתוך מטרה לצמצם את העוני בגיל השלישי.
ירונה שלום, מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי: "הביטוח הלאומי סבור שיש להעלות את קצבאות הזקנה ולמצוא את הדרך הטובה ביותר לעשות כן, כיוון שהקצבה לא הועלתה באופן מהותי מזה שנים רבות וכחברה אינינו יכולים להרשות לעצמנו 'שזקן יבכה על זקנתו'. הביטוח הלאומי יציע מספר אפשרויות לשינוי החקיקה לגורמים הרלוונטיים"

סכום קצבת אזרח ותיק…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביטוח לאומי

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: