fbpx

הצעת החוק להגבלת ההפקדות בביטוחי מנהלים מגיעה לוועדת הכספים

השבוע תעלה לאישור הוועדה תקנה שבה רק המרוויחים כפול מהשכר הממוצע במשק יוכלו להפקיד כספם בביטוחי מנהלים. ביטוחים אלה צפויים להניב קצבה נמוכה ב־37%-33% מזו של קרן הפנסיה וברשות שוק ההון ובאוצר ינסו להגביל השימוש בהם

שקד גרין, אתר כלכליסט

הסוף לביטוחי המנהלים? ועדת הכספים צפויה לדון בגורל הביטוחים ביום שלישי הקרוב, לאחר שמשרד האוצר ורשות שוק ההון הגישו לאישורה תקנה שלפיה רק לקוחות ששכרם כפול מהממוצע (כיום 23,740 שקל ומעלה) יוכלו להפקיד שם את חסכונותיהם. המגבלה לא תחול על מי שיש לו כבר ביטוח מנהלים, אלא רק על מצטרפים חדשים. מדובר בהצבת מגבלות משמעותיות ובהתערבות בחופש הבחירה של הפרט, שלרוב שמורה למוצרים שצריכתם עלולה להזיק לצרכן, כגון סיגריות ואלכוהול.
אז מדוע האוצר מבקש להתערב בצורה כזו בשוק החיסכון הפנסיוני? לפי האוצר, ביטוחי המנהלים "פוגעים ביכולת החיסכון של החוסכים". מנתונים שהגיעו לידי "כלכליסט" עולה כי הקצבה שיקבל אדם שחסך סכום מסוים בביטוח מנהלים תהיה נמוכה ב־37%-33% לעומת אותו סכום חיסכון שיופקד בקרן הפנסיה. כלומר, אדם שיכול היה לקבל קצבה חודשית בגובה 9,000 שקל יקבל קצבה של כ־6,000 שקל בלבד, רק בגלל שחסך בביטוח מנהלים ולא בקרן פנסיה. עבור החוסך הממוצע, מדובר בפער של כחצי מיליון שקל עבור כלל כספי החיסכון. לכן, מבחינת האוצר פוטנציאל הנזק עבור גמלאי שחסך כל חייו מצדיק את ההתערבות בחופש הבחירה, ובאוצר רואים באישור התקנה צעד קריטי לטיפול באחד הכשלים המרכזיים בשוק החיסכון הפנסיוני.
הפער המשמעותי בגובה הקצבה הצפוי בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים נובע מההבדלים ביניהם: אמנם תכליתם של שני המוצרים זהה — חיסכון ארוך טווח עם מרכיבים ביטוחיים למקרי מוות ונכות, אך כאן נגמר הדמיון: מדובר במוצרים המתבססים על מנגנונים שונים לחלוטין, המרכזי שבהם הוא שבעוד שקרן הפנסיה מתבססת על מנגנון ערבות הדדית בין המבוטחים, ביטוחי מנהלים מתבססים על חוזה אישי בין המבוטח לחברה.
ההבדל בין המנגנונים משפיע באופן מבני על ארבעה גורמים מרכזיים שקובעים כיצד חיים שלמים של עמל יהפכו לקצבה חודשית: התשואה שהחסכונות מייצרים, דמי הניהול שנגבים מהחוסך, עלות הכיסוי הביטוחי ומקדם ההמרה — מספר שקובע כיצד לחלק את הכסף שנחסך לקצבה חודשית כך שתספיק לכל אורך חיי החוסך. ההשפעה על ארבעת המרכיבים האלו היא שמביאה לפער של עשרות אחוזים בגובה הקצבה החודשית.
ככלל, במרבית המסלולים ותקופות הזמן, קרנות הפנסיה משיגות תשואות גבוהות יותר מביטוחי מנהלים. כשבוחנים את התשואה במסלולים הכלליים שבהם מושקעים מרבית הכספים עולה כי בחמש השנים האחרונות, בעוד ביטוחי המנהלים השיגו תשואה של 24.35%, בקרנות הפנסיה התשואה עמדה על 33.48%. הסיבה לפער, לפי גורמי מקצוע בענף, היא לא אסטרטגיות השקעה שונות או יכולות ניהול טובות יותר של קרנות הפנסיה. הפער נובע משתי מילים: אג"ח מיועדות. 30% מהחסכונות בקרנות הפנסיה מושקעים באג"ח מיוחדת שבגינה המדינה מספקת תשואה קבועה של 4.86%. אמנם המנגנון נמצא בתהליך שינוי שבמסגרתו האג"ח המיועדות יבוטלו, אך המדינה עדיין תהיה מחויבת לספק תשואה ואף בשיעור גבוה יותר של 5.15%.
בביטוחי המנהלים לא קיים מנגנון כזה. העובדה ש…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: