fbpx

מכת המחץ של ועדת הכספים על הפקדות חדשות לביטוחי מנהלים

לאחרונה אושרו, פה אחד, בועדת הכספים של הכנסת, התקנות להגבלת ההפקדות לביטוח מנהלים

אילון ברלס, יועץ פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני, אתר FUNDER.CO.IL

התקנות החדשות קובעות, כי מצטרפים חדשים לתוכנית ביטוח מנהלים יהיו רשאים להפקיד לתוכנית זו רק לאחר הפקדת "שכבה ראשונה"- הנגזרת מפעמיים השכר הממוצע במשק- 23,740 ₪, נכון לשנת 2023, לקופת גמל או קרן פנסיה.

משמעות החלטה זו, אשר צפוייה להיכנס לתוקף ב- 1 בספטמבר 2023, מהווה את תחילת הסוף של מוצר החסכון הפנסיוני ביטוח מנהלים, מוצר וותיק אשר עבר מספר לא מועט של גלגולים במשך שנות קיומו.

ועדת הכספים אישרה את המלצות משרד האוצר ורשות שוק ההון, אשר הציגו נתונים ולפיהם סכום הצבירה הממוצע בקרן פנסיה גבוה ב- 58%! מסכום הצבירה בביטוח המנהלים, כל זאת עקב עלויות דמי ניהול גבוהות משמעותית בביטוח המנהלים.

מדובר בנתון דרמטי, כאשר בודקים את הקצבה החודשית (הפנסיה) הצפוייה לחוסך אשר צבר, לדוגמא, 2 מיליון ₪ בקרן פנסיה לעומת חסכון של כ- 1.27 ₪ בביטוח המנהלים (פער של כ- 58% בצבירה לטובת קרן הפנסיה). חוסך זה, בהנחת מקדם המרה של 190, יקבל קצבה חודשית של כ….
ביטול מנגנון המקדם המובטח (בשנת 2012) היווה נקודת מפנה חשובה ….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: