fbpx

מה המקדם שלכם? על הפרמטרים העיקריים שיקבעו את גובה הקצבה שלכם בפרישה

כמה כסף נקבל בכל חודש לאחר שנצא לגמלאות? למרות שזה נתון חשוב, שעתיד לקבוע את רמת החיים שלנו למשך שנים רבות, נראה שלרובנו לא ברור עדיין איך מחושבת הקצבה שאותה נקבל מקרן הפנסיה.

אתר אשדוד.נט

ובכן, התשובה לשאלה הזאת היא ספציפית לכל אחד בנפרד, וזאת מכיוון שהסכום החודשי נקבע מכמה פרמטרים, חלקם תלויים בנו, וחלקם חיצוניים, שיחד משוקללים לכדי הסכום החודשי עצמו.

בין הגורמים התלויים בנו, ושעתידים להשפיע על גובה הקצבה שלנו בפרישה, ניתן למנות, למשל, את גובה הסכומים שהפרשנו לחיסכון הפנסיוני במשך השנים, וכן את מצבנו המשפחתי – האם אנחנו נשואים, האם יש לנו ילדים, האם אנחנו חלילה אלמנים וכן הלאה. בנוסף, מסלולי ההשקעה שבוחרים החוסכים במהלך השנים (רמות הסיכון) הם אישיים ומשפיעים על גובה החיסכון שיצטבר, וכך גם מסלולי הביטוח שיבחרו החוסכים לכלול בחיסכון הפנסיוני.

ישנם גורמים שישפיעו על גובה הקצבה ויש לנו השפעה מסוימת עליהם, כמו מידת החשיפה לתנודות בשוק ההון לאורך השנים (שמשפיעות על התשואה של תיקי החיסכון) באמצעות ניתוב בין מסלולי השקעה; וכן דמי הניהול שייגבו מאיתנו על ידי הגוף שמנהל את החיסכון הפנסיוני, עליהם ניתן להשפיע באמצעות מיקוח וניצול הטבות.

גורמים שעליהם אין לנו השפעה הם למשל….

מהו "מקדם ההמרה לקצבה" וכיצד הוא נקבע?
מקדם ההמרה לקצבה הוא מספר, שבו מחלקים את סכום ההון שנחסך בחיסכון הפנסיוני על מנת לקבל את סכום הקצבה החודשית. הוא משמש את הקרן להמיר את הצבירה לקצבה חודשית והוא תוצאה של שקלול של מספר פרמטרים, כגון גיל תחילת קבלת הקצבה, נתוני הגמלאי, הנחות לגבי תוחלת החיים והנחה לגבי הריבית התחשיבית שתוסבר בהמשך.

לקראת היציאה לגמלאות, הגוף המנהל את החיסכון מבצע חישוב שייתן את מספר מקדם ההמרה…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אשדוד נט

 

תמיד כאן לשירותכם: