fbpx
פיטורים

פנסיה בזמן מלחמה: התשובות לשאלות הקשות ביותר

מה יקבלו המוטבים, השאירים או היורשים החוקיים של הנרצחים במלחמה, למה חשוב במיוחד לשים לב – וכיצד המסלולים השונים משפיעים על הקצבאות? המדריך המלא לפנסיה בעת הנוכחית

איציק בן אחיה, אתר MAKO.CO.IL

פנסיה בזמן מלחמה: המציאות החדשה בישראל מאז 7 באוקטובר מעלה בפני לא מעט אזרחים שאלות מורכבות, כמו מה יקבלו המוטבים, השאירים או היורשים החוקיים של הנרצחים – וכיצד המסלולים השונים משפיעים על הקצבאות. אלו הן התשובות לשאלות הפנסיוניות הקשות ביותר בעת הנוכחית:

קרן פנסיה חדשה
שאיריו של נפטר יקבלו פנסיית שאירים כמוגדר בחוק: 60% מהשכר הקובע לאלמן/ה לכל ימי חייהם, ולא פחות מ-240 קצבאות שאירים. זאת, כאשר יתומים זכאים לקבל 40% מהשכר הקובע עד הגיעם לגיל 21. העובדה שמקרה המוות אירע בזמן מלחמה אינה פוגעת בזכויות השאירים, גם אם במקביל יקבלו פיצוי כספי חד פעמי או תשלום חודשי שוטף מכל גורם אחר.

נקודה חשובה נוספת שיש לקחת בחשבון בכל הנוגע למבוטחי קרן פנסיה חדשה, היא האפשרות שיש לרווקים לוותר על כיסוי השאירים, ולעדכן את הקרן לאחר החתונה – כדי להחזיר את כיסוי השאירים לתוקף. הבעיה היא, שמבוטחים רבים לא מעדכנים את הקרן לאחר החתונה. במקרה כזה, בחלוף שנתיים ממועד הוויתור על כיסוי השאירים, הכיסוי נכנס לתוקף באופן אוטומטי.

אולם, בעת המלחמה והאבדות הרבות כתוצאה ממנה, עולה השאלה המטרידה: מה הכיסוי שיחול על אלו שהתחתנו ולא עדכנו את הקרן להחזיר את כיסוי השאירים, ועדיין לא חלפו שנתיים ממועד הוויתור? האם האלמן/ה והיתומים של הנרצחים והנופלים זכאים לקבל פנסיית שאירים מהקרן? לפי תקנון הקרן, אם טרם חלפו שלושה חודשים מיום הנישואים (או מלידת ילד), האלמנים והיתומים עדיין זכאים ל…..
כיסוי פנסיית נכות בקרן פנסיה חדשה…..

פוליסת ביטוח מנהלים
הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זאת, ישולם ל….
פוליסת ביטוח חיים
הכיסוי הביטוחי למקרה מוות הקיים בפוליסה זו, ישולם ללא קשר לכל פיצוי אחר שיקבלו המוטבים או היורשים. כדאי לבדוק מי המוטבים המוגדרים בפוליסה ולוודא שהם עדכניים ותואמים את רצון המבוטח.

קרן פנסיה וותיקה
תקנוני הקרנות הוותיקות קובעות שפנסיית השאירים שתשלם הקרן…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר MAKO.CO.IL

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: