fbpx
מסדרון בית חולים

תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה

בעוד אדם משלם פוליסת ביטוח סיעודי לאורך חייו, ייתכן שהוא יפספס את הזכויות המגיעות לו על פי הפוליסה לאחר מותו. האם ניתן לתבוע?
אתר חדשות www.0404.co.il

במקרה של פטירת המבוטח חשוב להבין כי ניתן להגיש תביעה לתגמולי ביטוח (פיצוי כספי) למבוטח סיעודי לאחר מותו, וזאת בתנאי כי בידי בני משפחתו צו ירושה ו/או צו קיום צוואה . בנוסף על פי החוק, בביטוחי סיעוד ניתן לתבוע פיצוי כספי לתקופה של עד שלוש שנים אחורה (אך עם כניסתם לתוקף של תיקון 11 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, ניתן לתבוע עד חמש שנים אחורה בפוליסות שנמכרו או חודשו לאחר יום 25 בנובמבר 2020). מכאן- חשוב לפעול במהירות ולהגיש את תביעת הסיעוד ובכך להימנע מהפסד הפיצויים מחברות הביטוח בשל אי ידיעת החוק.

הצעד הראשון בהליך
על פי סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, על המבוטח לדווח על מקרה הביטוח מיד לאחר שהוא יודע על כך. ולכן יש להקדים ולהגיש את התביעה לתגמולי ביטוח למבוטח סיעודי לאחר מותו. יש לצרף לתביעה תעודת פטירה, צו לקיום צוואה או צו ירושה. בתביעה, חשוב לציין את המועד שבו החל המבוטח להיות סיעודי ואת תאריך הפטירה. כך ניתן להגדיר את משך הזמן וגובה הפיצוי הנדרש, ולהבטיח כי המוטב או היורשים…..

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר www.0404.co.il

 

מסדרון בית חולים
תמיד כאן לשירותכם: