fbpx

המדריך לזכויות הפנסיוניות בזמן החל״ת: האם הזכויות הפנסיוניות נשמרות למרות הקפאת ההפקדות?

המדריך לזכויות הפנסיוניות בזמן החל״ת – בעקבות המלחמה והמצב במשק, חברות גדולות החלו להודיע על הוצאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום. המהלך עשוי להחמיר את מצבם של חלק מהעובדים, שיתכן שיתבשרו כי לא תהיה להם עבודה בקרוב. עולה שאלה חשובה: לגבי הזכויות הפנסיוניות של העובד בזמן חופשה ללא תשלום, במיוחד לנוכח העובדה שבתקופת החל״ת המעסיק לא משלם משכורת, לרבות הפסקת הפקדות לקופות הפנסיוניות.

איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני ומייסד פלטפורמת AROYA, אתר FUNDER.CO.IL

בעקבות המלחמה והמצב במשק, חברות גדולות החלו להודיע על הוצאות אלפי עובדים לחופשה ללא תשלום. המהלך עשוי להחמיר את מצבם של חלק מהעובדים, שיתכן שיתבשרו כי לא תהיה להם עבודה בקרוב. עולה שאלה חשובה לגבי הזכויות הפנסיוניות של העובד בזמן חופשה ללא תשלום, במיוחד לנוכח העובדה שבתקופת החל״ת המעסיק לא משלם משכורת, לרבות הפסקת הפקדות לקופות הפנסיוניות. הנושא החשוב ביותר במצב זה הוא תוקף הכיסויים לביטוח חיים ולמקרה נכות. האם הביטוח בקופות ממשיך לחול? ואילו פעולות על העובדים לנקוט כדי לשמר את אותם כיסויים חשובים, במיוחד בזמן המלחמה בה אנו מצויים?

אמנם בזמן החל"ת מוקפאות ההפקדות לקופות הפנסיוניות, אך בתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות קיים מנגנון אוטומטי של שמירה על כיסויי שאירים ונכות במקרה של הפסקת תשלום דמי גמולים לתקופה של 5 חודשים. תקופה זו מכונה בתקנון ״ארכת ביטוח״ והיא חלה גם אם העמית (או המעסיק) לא מודיע על הפסקת ההפקדות. ככל שתקופת החל״ת מתארכת, על העובד לבקש מקרן הפנסיה להחיל עליו ״הסדר ביטוח״ כדי להאריך את תקופת הכיסויים הביטוחיים עד 24 חודשים (כולל תקופת ארכת הביטוח), או תקופת רציפות ההפקדות האחרונה בקרן, לפי המוקדם. ניתן לשלם את עלות הכיסויים לנכות ולשאירים, גם מתוך החיסכון לתגמולים הצבור בקרן. חשוב להדגיש כי את הבקשה להחלת ״הסדר ביטוח״ יש להגיש ב….

גם בפוליסות ביטוחי מנהלים קיים מנגנון דומה של שמירה אוטומטית על כיסויי ביטוח חיים וכיסוי אובדן כושר עבודה, הנקרא ״ריסק זמני״. בפוליסות ביטוחי מנהלים לפני אפריל 2007 הריסק הזמני חל למשך שלושה חודשים עם אפשרות הארכה לשנה (כולל 3 חודשים). בפוליסות החל מאפריל 2007 תקופת הריסק הזמני היא למשך 5 חודשים עם אפשרות הארכה ל-24 חודשים, בדיוק כמו בקרן פנסיה.

יש לציין שבקרנות הפנסיה הוותיקות הכיסוי האוטומטי הוא…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר  FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: