fbpx
אצבע מצביעה על גרף

דירוג קרנות הפנסיה: מור פנסיה מזנקת, מנורה ומיטב בשלוש וחמש

פנסיה, דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות הפנסיה באוקטובר | מור מנצחים החודש ב-3 המסלולים | שינויים בהובלה ל-5 שנים במסלול עד גיל 50 וכן במסלול בין גיל 50-60

מיכאל לוי, אתר FUNDER.CO.IL

חודש אוקטובר היה בהחלט חודש דרמטי. השווקים ביטאו ירידות חדות, בתחילת החודש, אולם בהמשך ראינו התאוששות מרשימה של השוק בארץ. בינתיים הבורסה המקומית מתאוששת במהלך חיובי, כמעט בכל הגזרות. שער החליפין חוזר להתחזק, ובדרום צה"ל פועל באופן מרשים. כמו בכל דבר, תמיד אפשר להגיד שהדברים נכונים למועד כתיבת שורות אלה, שכן האירועים כל כך נפיצים, עד שלא ניתן לדעת מה ילד יום. גם בשווקים בעולם, יש התאוששות בשבועיים הראשונים של נובמבר, שהגיעה לאחר ירידות של חודש אוקטובר. מדברים בעוללם על ראלי סוף שנה, ובינתיים נראה שזה נוצר.

ראויה לציין העובדה שהיקף השינויים בגופי החסכון לטווח בינוני ארוך, לא משמעותיים כפי שהיה אולי צפוי. יתכן שעדיין מוקדם לדעת, ובמידה והדברים ישתנו לרעה נראה שינויים. אולם בהתאם לנתוני חודש אוקטובר, ועל סמך שיחות עם בכירי התעשייה, הציבור לא ביצע פעולות חדות בתיקי החסכון הפנסיוני שלו. ראוי לציין שהיקף הירידות בקרנות הפנסיה, לא דרמטי כפי שהיה מראש חשש, וזה נתון בהחלט מעודד.

כמו בכל חודש, FUNDER-AdvizerLand מביא את התשואות בכל חתכי מסלולי הגיל, בהתאם למודל שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ובהתאם לכך מבצע התאמה של רמות הסיכון, כך שהסיכון יורד ככל שגיל החוסך עולה. נזכיר שהמודל יושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – מיטב עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים

קרנות פנסיה עד גיל 50, אלה הקרנות שמרכזות את היקף הנכסים הגדול ביותר בהפרש ניכר מהאפיקים האחרים. ההשקעות באפיק זה נמצאות ברמת סיכון יחסית גבוהה יותר משאר המסלולים. התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.63%- ביחס ל-0.86%- בחודש שעבר. זה מוריד את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5.92%. טווח התשואות החודש נע בין 2.56%- (הפניקס) ל-1.63%- (מור). התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-5.92%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה ירדה ל-5.89%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-24.92%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים דווקא עלתה ל-36.69%.

מור מנצחים החודש במסלול, עם…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: