fbpx

בניגוד לצוואתה: כספי ביטוח החיים של חולת סרטן יועברו לילדיה

הצוואה קבעה שאם האישה תמות לפני בן זוגה, מאות אלפי השקלים מהביטוח יועברו אליו. למרות זאת הוכח כי בערוב ימיה היא שינתה את דעתה

מאת: עו"ד רחל דון יחייא, אתר פסק דין psakdin.co.il

בית המשפט למשפחה באשדוד דחה לאחרונה תביעה כספית שהגיש בן זוג של אישה שהלכה לעולמה נגד שני ילדיה מנישואיה הקודמים. עיקר טענת האיש הייתה שהוראה בצוואת האישה, לפיה היא מורישה לו את כספי הביטוח שלה, גוברת על כך שילדיה הם המוטבים בפוליסת הביטוח. השופט רמי בז'ה שוכנע כי בחירת המוטבים בפוליסה מבטאת את רצונה האחרון של המנוחה.

התובע והמנוחה חיו כידועים בציבור עד לפטירתה בטרם עת ממחלת הסרטן. עובר למותה, ערכו השניים צוואה בעדים אשר קבעה, בין היתר, כי אם האישה תלך לעולמה לפני בן-זוגה "אזי ביטוח מנהלים ו/או תכניות חסכון שיהיו לה, אם יהיו, יועברו לתובע".

המנוחה הייתה מבוטחת במהלך חייה בביטוח חיים, בו מונו ילדיה כמוטבים. לאור זאת אחרי מותה, באוקטובר 2018, קיבלו ילדיה סכום של כ-668,000 שקל. שלושה חודשים לאחר מכן ניתן צו קיום לצוואת המנוחה, ומאוחר יותר הגיש בן-זוגה את התביעה לבית המשפט.

לטענתו, הוראת הצוואה מפורשת למדי והיא מעניקה לו, ולו בלבד, את כספי ביטוח החיים של המנוחה. הוא הוסיף כי חרף סעיף 147 לחוק הירושה המחריג ככלל כספי ביטוח מהעיזבון, במקרים שבהם המת מציין במפורש כי ברצונו להעניק את הכספים לזוכה בצוואה – יש לכבד זאת.

מנגד טענו ילדי המנוחה כי עצם היותם מוטבים בפוליסת הביטוח של אמם, גוברת על ההוראה בצוואה לטובת התובע. הילדים ציינו כי אמם הביעה בערוב ימיה רצון ברור לשנות את הסעיף הזה בצוואה כך שהם יקבלו את כספים.

חשבה שתמות אחריו

השופט בז'ה ציין שהפסיקה אכן מכירה באפשרות לעדכן מוטבים בפוליסת ביטוח באמצעות צוואה, גם לאחר פטירת המבוטח. אלא שבמקרה זה הוא שוכנע כי רצונה האמיתי של המנוחה היה דווקא לסטות מההוראה הצוואתית ולדבוק בבחירתה המקורית – שיוך כספי ביטוח החיים לילדיה.

לדברי השופט, ברקע החלטת המנוחה לצוות את כספי הביטוח לבן-זוגה הייתה ככל הנראה המחשבה שהוא ממילא ימות לפניה, שכן היה מבוגר ממנה ב-12.5 שנים. אלא שמעת שהתחוור לה שהיא חולה מאוד וייתכן שתמות קודם, בחרה המנוחה לתת את הכספים לילדיה.

השופט קבע זאת על סמך מספר ראיות, בראשן הודאתו המפורשת של בן הזוג במהלך שיחה ספונטנית עם הנתבעים, כי עם גילוי מחלתה ביקשה…..
לאור זאת התביעה …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר פסק דין

תמיד כאן לשירותכם: