fbpx

מלחמה, חל"ת והפנסיה שלכם: כיצד ניתן לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה בתקופה הנוכחית

מלחמת "חרבות ברזל" הובילה לירידה משמעותית בפעילות הכלכלית של המשק, לאור סגירה זמנית של עסקים והגבלות שונות על קיום פעילויות ואירועים. כתוצאה מכך, עובדים רבים הוצאו לחל"ת ולמצב זה יש השלכות גם על קרן הפנסיה והכיסוי הביטוחי. ריכזנו עבורכם מספר דברים שחשוב לדעת

מגזין בית השקעות אלטשולר שחם

למלחמת "חרבות ברזל" אשר פרצה ב-7 באוקטובר 2023 צפויות להיות השלכות כלכליות משמעותיות. סגירה זמנית של עסקים, הגבלות על קיום אירועים ולימודים במערכת החינוך באזורים שונים, לצד גיוס נרחב של חיילי מילואים. כל אלו ועוד הובילו לירידה בפעילות הכלכלית של המשק, לפיטורים והוצאה של לא מעט עובדים לחל"ת.

הסיטואציה המורכבת הזו, מטבע הדברים, מעלה שאלות רבות גם באשר לחיסכון הפנסיוני. קודם כל, כדאי לזכור שבזמן חל"ת, בניגוד לחופשה רגילה בתשלום, מפסיקים העובדים לקבל שכר מהמעסיק, אך יחסי עובד-מעסיק נשמרים[1]. בתקופת החל"ת בדרך כלל גם מפסיקות ההפקדות לקרן הפנסיה, ולכך עשויות להיות השלכות עתידיות. בשונה ממצב של חל"ת, בעת יציאה לשירות מילואים ההפקדות הפנסיוניות נמשכות כרגיל וכך גם כל שאר ההטבות הסוציאליות מהמעסיק.

שמירה על רצף הביטוח בקרן הפנסיה
קרן הפנסיה המקיפה כוללת מלבד החיסכון, גם ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה (נכות) וביטוח למקרה מוות (ביטוח שארים). דמי הביטוח נגבים בכל חודש מתוך ההפקדה, ועל כן רצף הפקדות בקרן הפנסיה מאפשר שמירה על הכיסוי הביטוחי. במקרה של הפסקת הפקדות ממושכת בזמן חל"ת או פיטורים, למשל, עלולה להיווצר פגיעה ברצף הביטוחי.

בקרן הפנסיה קיים מנגנון בשם "ארכת ביטוח", אשר שומר באופן אוטומטי על הכיסוי הביטוחי לתקופה של 5 חודשים מלאים ורצופים ממועד ההפקדה האחרונה, כאשר בתקופה זו דמי הביטוח נגבים ישירות ובאופן אוטומטי מרכיב התגמולים ביתרה שנצברה בקרן (ניתן להפקיד באופן עצמאי לקרן הפנסיה סכום בגובה דמי הביטוח, וזאת במקום גביית דמי ביטוח ממרכיב התגמולים ). המשמעות היא שגם אם לא היו הפקדות לקרן בתקופה של 5 חודשים – הכיסוי הביטוחי….
בקשה להסדר ביטוח יזום ("ריסק זמני")

לעומת זאת, במקרה של הפסקת ההפקדות לתקופה העולה על חמישה חודשים, ניתן לפנות באופן יזום לחברה שמנהלת את קרן הפנסיה ולבקש לבצע "הסדר ביטוח"……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

תמיד כאן לשירותכם: