fbpx

רשות שוק ההון מציגה: מי חברת הביטוח שלקוחותיה התלוננו הכי הרבה?

לפי דו"ח פניות הציבור לשנת 2022, שפרסמה רשות שוק ההון, לקוחות שלמה ביטוח פנו לרשות בשיעור הגבוה ביותר ביחס לנתח השוק של החברה; הדו"ח מציג גם היקף תלונות חריג של לקוחות סלייס, שהשנה מונה מנהל מיוחד להצלת כספי לקוחותיה

אלמוג עזר, אתר כלכליסט

שלמה ביטוח היא חברת הביטוח שלקוחותיה פנו לרשות שוק ההון בשנת 2022 בשיעור הגבוה ביותר ביחס לנתח השוק שלה. כך עולה מדו"ח פניות הציבור שפרסמה היום רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון – המפקחת על חברות הביטוח.
פניות לרשות שוק ההון הן למעשה תלונות של המבוטחים אל הרשות בבקשה שתתערב לטובת הלקוח נגד חברת הביטוח. הדוח השנתי של פניות הציבור שמופק על ידי רשות שוק הון הוא הדוח השני שהרשות מפרסמת על מנת לחשוף את אחורי הקלעים שבין הלקוחות לבין החברות בתחום.

הדו"ח כולל את ענף הביטוח ואת ענף הגמל והפנסיה. על פי הדוח, לרשות הוגשו 14.5 אלף פניות נגד חברות ביטוח ב-2022, עלייה של 200 פניות לעומת 2021. רובן של הפניות נעשה בנושאי ביטוח (8.5 אלף), לאחר מכן פנסיה (2.6 אלף) ולאחר מכן גמל (1.9 אלף).
על פי נתוני הרשות, בשנת 2022 שיעור של 15.3% מהפניות של הציבור שהתקבלו ברשות נגד חברות הביטוח בתחום ביטוח רכוש היו שייכות לשלמה ביטוח, בעוד החברה חולשת על 6.1% בלבד מענף הביטוח. שנייה לה היא ביטוח ישיר שהפניות נגדה היוו 13.5% מסך התלונות בעוד החברה חולשת על 8% מהענף.
הפניות בתחום ביטוח רכוש כוללות ביטוח רכב מקיף וצד ג' וביטוח דירה. רוב התלונות נגעו לשירות לקוי ועיכוב בטיפול בתביעה ותשלום תגמולי הביטוח.

על פי דו"ח הרשות בענף, 26% מהפניות בענף נעשו נגד חברת כלל ביטוח בעוד זו מחזיקה ב-12%. נגד חברת דיוידשילד, משווקת ביטוחי פספורטכארד לחו"ל, נרשמו פניות בשיעור 16% בעוד היא חולשת על 44% מהענף.
בתחום הגמל והפנסיה, כלל היא המצטיינת בענף הפנסיה, בעוד היא מחזיקה ב-16% מהענף אך רק 7% מהפניות נרשמו נגדה – הסטטיסטיקה החיובית ביותר. גם בענף הגמל והפנסיה כלל מציגה סטטיסטיקה חיובית עם כאשר הנתח שלה בענף הוא 8.5% אך שיעור הפניות נגדה הוא 6%. גם מור גמל…..
עוד עולה מהסיכומים של הרשות ש-51% מהפניות בנושא גמל הסתיימו בסעד לטובת הפונה כנגד החברה, 46% בתחום הפנסיה ו….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

תמיד כאן לשירותכם: