fbpx

האלמנה או האחות: מי תזכה בביטוח החיים של היהלומן?

המנוח מינה את אחותו כמוטבת בפוליסה, אך בית המשפט קבע שבשל הצוואה שהשאיר,
אשתו היא זאת שתזכה ברבע מיליון השקלים שהתקבלו עקב מותו

עו"ד ליאורה כהן | פסקדין, אתר YNET

בית המשפט למשפחה בתל אביב הכריע לאחרונה בסכסוך ירושה סביב כספי ביטוח חיים של יהלומן מצליח שהלך לעולמו: השופטת איריס אילוטוביץ' סגל קבעה ש-254 אלף השקלים יועברו לאלמנתו בהתאם לצוואה, ולא ליורשי אחותו – שמונתה כמוטבת בביטוח החיים.
ב-1989 התקבל המנוח כחבר בבורסת היהלומים ובוטח בביטוח חיים ב"הראל". בטופס מינוי המוטבים הוא ציין את אחותו. כעבור שנה הוא התחתן, אבל עד מותו לפני כשנתיים הוא לא עדכן את אשתו כמוטבת במקום אחותו. עם זאת, חודש וחצי לפני מותו הוא ערך צוואה שבה הוריש את מלוא רכושו, לרבות הביטוחים שלו, לרעייתו.
בתביעה שהגישה האלמנה ביולי אשתקד היא טענה שהצוואה לטובתה גוברת על מינוי גיסתה כמוטבת בפוליסת ביטוח החיים, ומשכך רבע מיליון השקלים שהתקבלו עקב מות בעלה שייכים לה בלבד. היא סיפרה שבעקבות הגשת התביעה חברת הביטוח אמנם הסכימה להעביר לידיה את הכסף, אך זאת בכפוף לקביעה שיפוטית שלפיה היא הזוכה בכספים, ומכאן הצורך בניהול התביעה עד תומה. יורשי האחות, מצדם, כלל לא הגישו כתב הגנה וממילא לא הביעו עמדה כלשהי בסוגייה שעל הפרק.
השופטת אילוטוביץ' סגל קבעה שבהעדר גרסה מטעם ההגנה, לא קיימת אינדיקציה כלשהי המלמדת על רצון המנוח להוריש את כספי ביטוח החיים לאחותו או ילדיה, במקום לאשתו. הגם שסעיף 147 לחוק הירושה מחריג כספי ביטוח מנכסי העיזבון, היא נימקה כי בצוואתו כלל המנוח למעשה את כספי ביטוח החיים שלו בעיזבונו ומשכך הזוכה בכספים היא אלמנתו.
בפסק הדין צוין אמנם שבצוואה המנוח לא נקט לשון ברורה ומפורשת ביחס להכללת ביטוח החיים בעיזבונו, בניגוד לפסיקה הקובעת שיש בכך צורך…..

 

לחץ כאן לקרחאת המשך הכתבה באתר YNET

 

תמיד כאן לשירותכם: