fbpx

איך תשמרו על הזכויות שלכם בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים

ארכת ביטוח או ביטוח ריסק יוכלו לסייע לכם לשמור על הוותק הביטוחי שלכם במקרה של הפסקות
עקב מעבר בין מקומות עבודה ולהבטיח לכם קבלת קצבה בעת הצורך

אתר ביזפורטל

איך תשמרו על הזכויות שלכם בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים שלכם? בעת הפסקות עקב מעברים בין מקומות עבודה חשוב לשמור על הוותק הביטוחי שלכם. אי שמירה על הזכויות שלכם עלולה לגרום לכך שלא תהיו זכאים לפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה או פטירה. במאמר זה נסביר איך לשמור על הכיסוי הביטוחי באמצעות ארכת ביטוח או ביטוח ריסק.
ארכת ביטוח בקרן הפנסיה או בביטוח מנהלים
עורך דין יואב רונקין המתמחה בתביעות ביטוח ונזיקין מסביר שארכת ביטוח נועדה לשמור על הוותק במקרה של היעדר הפרשות לקרן או לביטוח. במצב רגיל כאשר המבוטח עובד הוא ומעסיקו מפרישים מידי חודש תשלומים עבור גמל ועבור כיסויים ביטוחיים. אם חס וחלילה העובד מאבד את כושר עבודתו קרן הפנסיה או חברת הביטוח ישלמו לו קצבה חודשית.
אך אם המבוטח הפסיק לעבוד וכתוצאה מכך להפריש את התשלומים החודשיים הוא עלול להיקלע לבעיה. ראשית, אם לאחר מכן הוא יאבד את כושר עבודתו הוא לא יהיה זכאי לקצבה החודשית שכן הוא ייחשב כעמית לא פעיל או מבוטח ללא זכויות ביטוחיות….
ניקח מקרה נוסף לדוגמא שרלוונטי לקרן פנסיה. אם העובד חזר לעבוד וחידש את ההפרשות לגוף המבטח לאחר שחלפו יותר מ 5 חודשים הוא ייחשב כעמית חדש. במקרה של אובדן כושר עבודה שנגרם ממצב רפואי שממנו סבל לפני ההצטרפות, קרן הפנסיה תדחה את תביעתו. הסיבה לכך הינה שבקרן הפנסיה ישנה תקופת אכשרה של 60 חודשים. כלומר, אם העמית חבר בקרן למעלה מ 60 חודשים הקרן תכיר בתביעתו גם אם אובדן כושר העבודה נגרם ממחלה שממנה סבל לפני שהצטרף. לעומת זאת אם הוא היה חבר בקרן פחות מ 60 חודשים לפני שאיבד את כושר עבודתו תביעתו תידחה. מהסיבה הזאת חשוב לשמור על הוותק הביטוחי.

כמובן שאם הפסקת העבודה שלכם נגרמה עקב מחלה או תאונה שגרמה לאובדן כושר עבודה עליכם פשוט להגיש תביעת פנסיית נכות לקרן או תביעה לאובדן כושר עבודה לביטוח המנהלים. במקרה כזה קרן הפנסיה תשלם גם את התגמולים החודשיים. במקרה של ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, תשוחררו מתשלום ההפרשות החודשיות אם רכשתם כיסוי כזה. את התביעה ניתן להגיש 3 שנים לאחר שחליתם.

אז מה ניתן לעשות?
על -פי החוק עמית או מבוטח אשר הפסיק להפקיד את התשלומים החודשיים זכויותיו הביטוחיים יישמרו לתקופה נוספת של…..
ומה לגבי שמירה על זכויות במקרה של פטירה?….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

תמיד כאן לשירותכם: