fbpx
אצבע מצביעה על גרף

פיננסים: המנוע של שוק ההון – הבנק וחברת הביטוח (כמעט) תמיד מרוויחים

הבנקים, חברות האשראי וחברות הביטוח מעניקים נזילות ומאפשרים לשאר החברות לתפקד באופן תקין, ונחשבים לאינדיקציה לבריאות הכלכלה; מהם הגורמים המשפיעים על ביצועי הסקטור, אפשרויות ההשקעה והביצועים של הלב הפועם של שוקי ההון?

גיא טל , אתר ביזפורטל

השמן שמניע את גלגלי המערכת הכלכלית.  "והכסף יענה את הכל", כתב שלמה המלך בספר קהלת. סקטור הפיננסים הוא הלב והמנוע של כל שוק ההון – הבנקים, חברות הביטוח והאשראי מאפשרים לכל שאר הסקטורים לפעול ולתפקד. הסקטור מכיל מגוון רחב של תעשיות כמו בנקים, חברות השקעה, חברות ביטוח וגם סגמנט מסוים מתעשיית הנדל"ן כדלקמן. ההגדרה הרשמית היא: הסקטור המורכב מחברות ומוסדות שמספקים שירותים פיננסיים לחברות ולקוחות פרטיים.
מבנה
סקטור הפיננסים מחולק לשלוש קבוצות תעשייה: בנקים, שירותים פיננסיים וביטוח. בקבוצת הבנקים ישנה תעשייה אחת בעלת שם זהה. השירותים הפיננסיים מחולקים לארבע: א. שירותים פיננסיים. ב. אשראי צרכני. ג. שוקי הון. ד. קרנות ריט משכנתאות. בביטוח ישנה גם רק תעשייה אחת בעלת שם זהה. כל שלוש קבוצות התעשייה ביחד מחולקות ל-18 תתי תעשייה שונים.
קרנות ריט משכנתאות הן חברות שמעניקות אשראי לחברות הפעילות בתחום הנדל"ן המניב, ומחלקות את רוב הרווחים מהתזרים הנובע מהפער בין תשלומי הריבית המתקבלים לעלות גיוס ההון כדיבידנד למשקיעים, כפי שמחויבות שאר קרנות הריט. למרות שקרנות ריט משויכות בדרך כלל לסקטור הנדל"ן, במקרה זה מעצבי שיטת הקטלוג GICS החליטו שההיבט הפיננסי בולט יותר מההיבט הנדל"ני ושייכו את הסגמנט הזה לסקטור הפיננסים ולא לסקטור הנדל"ן (שמורכב כמעט כולו מקרנות ריט – נרחיב בנושא כשנגיע לסקטור הנדל"ן). מכל מקום מדובר בתעשייה קטנה מאד בעלת השפעה זעירה על הסקטור בכללותו. נציין שבעבר כל תעשיית הנדל"ן היה מסווג כקבוצת התעשייה הרביעית בסקטור הפיננסים. היא הופרדה ממנו רק בשנת 2016 וסווגה כסקטור נפרד

ביחס לבנקים חשוב לזכור שהמושג "בנק" הוא שם כולל לחברות מסוגים מאד שונים, או לעיתים חברה אחת עם מגוון פעילויות שלאו דווקא קשורות זו לזו. ישנם בנקים מסורתיים שמעניקים שירותי ניהול כספים יומיומי ללקוחות וביצוע תשלומים. ישנם בנקי השקעות שמרוויחים מניהול השקעות או משירותי ברוקראז'. בנקים אחרים מרוכזים יותר בתחום המשכנתאות או מתן הלוואות אחרות. כולם קרויים בנקים אבל מדובר בחברות בעלות אופי שונה מאד זו מזו.

מאפיינים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

 

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: