fbpx
מטבעות

איך ומתי מושכים כספים מקרן פנסיה ותיקה?

בעוד חוסכים חדשים לפנסיה אינם יכולים להצטרף לקרנות הוותיקות, מי שכן חוסך בהן יכול למשוך את הכספים שלו. רק שמדובר בחלון זמנים מוגבל, וחשוב להכיר אותו כדי לא להחמיץ את ההזדמנות

עמית בר , אתר ביזפורטל

קרנות פנסיה ותיקות הן קרן שהוקמו לפני שנת 1995. מי שמתחיל לחסוך לפנסיה כיום לא יכול להצטרף אל קרנות הפנסיה הוותיקות, אבל למי שחסך בהן לפני שהן נסגרו לחוסכים חדשים יש שם, כסף ואתם יכולים למשוך אותו תחת תנאים מסוימים. לאורך השנים היו הרבה שינויים בתקנות ובחקיקה בעניין הזה, ומאוד תלוי מתי נפתחה הקרן, אבל כבסיס ניתן למשוך את הכספים מהקרן הוותיקה כסכום חד פעמי, כפוף לתקנונים הספציפיים של הקרן.

אם אתם מעדיפים למשוך את הכספים מקרן הפנסיה כסכום חד פעמי, אתם צריכים להיזהר מעיכוב. בתקנוני הקרנות הוותיקות מופיעה התניה על מועד שבו אפשר למשוך את הכספים. אין לכם חלון זמן אינסופי למשיכת הכספים. ברוב התקנונים מדברים על תקופה של עד חודשיים בין יום העבודה האחרון או יום הזכאות לקצבה מקרן הפנסיה (המאוחר מביניהם) ועד ליום הגשת הבקשה למשיכת הכספים.

אלא שיש לא מעט מקרים שבהם סיום התהליך אצל המעביד, הפקת טופס 161 וגם הטיפול מול הרשויות עלול לקחת זמן, כך שאתם עלולים להחמיץ את חלון ההזדמנויות למשיכת הכספים.

על מנת למנוע מצב כזה, מי שמעוניין למשוך את כספו מקרן הפנסיה הוותיקה צריך לפנות אל קרן הפנסיה בבקשה מתועדת למשיכה. תעשו זאת גם לפני קבלת מכלול הטפסים והאישורים כדי שלא יהיה מצב שאיחרתם את המועד ולא תוכלו למשוך את הכספים. במקביל, תעדכנו את אנשי קרן הפנסיה בסטטוס הבקשה והטפסים שהוגשו.

ונדגיש את ההוראה בתקנות…….

מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מביניהם, לא יהיה רשאי….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

מטבעות
תמיד כאן לשירותכם: