fbpx
אם מבוגרת ובת

מחקר חדש ומדאיג: המכה שמחכה לנשים כשיגיעו לגיל פנסיה

לפרוש בכבוד? מחקר שערך אייל סיאני, בכיר בענף הפיננסים והביטוח ומנכ"ל תלפיות שותפויות, מגלה שישנו פער של עד 27% בפנסיה הצפויה לנשים לעומת הפנסיה הצפויה לגברים. הפער כאמור הינו לפי הנחות 'אופטימיות' לפיהם הן הגברים והן הנשים יעבדו ברציפות עד גיל 67 ולא ימשכו כספים עד למועד הפרישה. המחקר נערך על בסיס נתוני 2.1 מיליון עמיתים פעילים בקרנות הפנסיה המקיפות החדשות

מערכת אתר www.ice.co.il

פערים בשכר בין גברים לנשים אינם דבר חדש. עם זאת, במחקר מעמיק שנעשה על ידי אייל סיאני, בכיר בענף הפיננסים והביטוח ומנכ"ל תלפיות שותפויות, נחשפים נתונים חדשים על היקף התופעה. במסגרת המחקר נעשתה בדיקה של נתוני 2.1 מיליון עמיתים פעילים עד גיל 60 בחמש קרנות הפנסיה המקיפות החדשות הגדולות (הראל, כלל, מגדל, מנורה והפניקס) המנהלות 90% מסך נכסי קרנות הפנסיה בישראל.
עד לשנת 1995 חלק גדול של כספי הפנסיה של הציבור נוהל בקרנות הפנסיה הוותיקות. קרנות אלו נסגרו להצטרפות בשנת 1995 ומשנה זו החלו לפעול קרנות הפנסיה המקיפות החדשות, המנהלות כיום כ-800 מיליארד שקלים עבור מיליוני עמיתים. קרנות הפנסיה החדשות שונות באופן מהותי מהקרנות הוותיקות באופן בו פנסיית הזקנה תיקבע, בין היתר, על סמך החיסכון הצבור ערב הפרישה, כך שלמעשה יש חשיבות עצומה לחיסכון ולכל שקל שנועד לעת הפרישה.
המחקר של תלפיות שותפויות, העוסקת בחיבור עסקי ייחודי בין סוכני ביטוח ותיקים המעוניינים לפרוש לבין סוכני ביטוח צעירים, העלה מספר נקודות מעניינות, מטרידות ולא מוכרות:
1. פער של 26% בשכר הממוצע – ככלל, השכר הממוצע הינו השכר בגינו מופקדים כספים לקרן הפנסיה מדי חודש. בנוסף, ביחס לשכר זה, תשלם קרן הפנסיה קצבת שאירים במקרה מות המבוטח או קצבת נכות במקרה שהמבוטח איבד את כושרו לעבוד. השכר הממוצע בקרנות הפנסיה עומד על….

2. פערים של 21% בחיסכון הצבור הממוצע
3. פערים של 21% בפנסיה הצפויה – גובה הפנסיה הצפויה מושפע משלל גורמים….

הבעיה אינה רק נחלת הנשים
לדברי איל סיאני, על אף שהמחקר מציג כי נתוני הנשים נחותים לעומת הגברים, אין לגברים על מה לשמוח יותר מדי וזאת מכיוון …..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ICE.CO.IL

אם מבוגרת ובת
תמיד כאן לשירותכם: