fbpx
גבר עובר מהכפר לעיר

העלייה בתוחלת החיים: הקצבה לפנסיה תפחת ב-0.5%, בביטוחי החיים ב-1%

רשות שוק ההון הודיעה כי רק מי שיפרוש לפנסיה מה-1 לינואר יושפע מההפחתה; בביטוחי החיים גובה הקצבה לפורשים יקטן ב-1%, החל בעוד מספר חודשים; ככל שתוחלת החיים עולה, המשמעות היא שחברות הביטוח ישלמו לחוסכים קצבה חודשית במשך תקופת זמן ארוכה יותר

שקד גרין, כלכליסט

התארכות תוחלת החיים תפחית החל מ-2025 את קצבת הפנסיה החודשית בקרנות הפנסיה החדשות בכ-0.5%, כך עולה מהטיוטה לעדכון מערך ההנחות הדמוגרפיות שהפיצה היום (ה') רשות שוק ההון. כך לדוגמא, אם קצבה של חוסך עומדת על 9,000 שקל בחודש, המשמעות היא 45 שקלים פחות מדי חודש
רשות שוק ההון הודיעה כי רק מי שיפרוש לפנסיה מה-1 לינואר יושפע מההפחתה. יודגש כי מדובר בשיעור הפחתה ממוצע, כשבפועל בכל קרן ההפחתה תהיה בהתאם להרכב המבוטחים בה.

כדי שקרנות הפנסיה החדשות וביטוחי החיים יישמרו על איזון אקטוארי – כלומר יוכלו להמשיך ולשלם לכלל העמיתים בקרן מבלי שהקרן תתרוקן, הן מתבססות על הנחות דמוגרפיות ובמרכזן תוחלת החיים….
ככל שתוחלת החיים עולה, וזו אכן המגמה הכללית לאורך השנים, המשמעות היא שחברות הביטוח ישלמו לחוסכים קצבה חודשית במשך תקופת זמן ארוכה יותר. לכן, רשות שוק ההון בוחנת אחת למספר שנים את ההנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן חברות הביטוח מחויבות לפעול, וכעת היא מפרסמת את ממצאי הבדיקה האחרונה שמהן עולה כי בקרנות הפנסיה החדשות תחול עלייה בעלות כיסוי הנכות, וירידה בעלות כיסוי המוות, כשההשפעה הכוללת היא….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

גבר עובר מהכפר לעיר
תמיד כאן לשירותכם: