fbpx

עושים סדר ברפורמה הפנסיונית: מה השתנה ב-1 ביולי בחסכונות ארוכי הטווח?

בתחילת יולי נכנסו לתוקף הוראותיה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמסדירות את מסלולי ההשקעה בכל מוצרי החיסכון, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל לחיסכון, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון פרט

עמית קלי, אתר ישראל היום

רפורמת החיסכון לטווח הארוך מגיעה בימים אלה אל הישורת האחרונה שלה, וב-1 ביולי נכנסות לתוקף הוראותיה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, שמסדירות את מסלולי ההשקעה בכל מוצרי החיסכון, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל לחיסכון, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון פרט. אחת ממטרות הרפורמה היא להפוך את עולם ההשקעות לפשוט, נגיש ומותאם יותר לצרכים האישיים של החוסכים, וכן לאפשר יכולת השוואה פשוטה של מסלולים בין חברות ויצרנים שונים של מוצרי חיסכון.

במסגרת הרפורמה, תוסר מגבלת מסלולי השקעה, ייקבעו מסלולי השקעה חובה ויתווסף מסלול השקעה כספי (שיכלול מגבלה של זמן ההשקעה לבחירת הלקוח), בעוד שמסלולי החיסכון תלויי הגיל ומסלולי החיסכון הכלליים יישארו ללא שינוי. אז מה באמת צפוי להשתנות בחסכונות ארוכי הטווח החל ב-1 ביולי? במדריך זה ננסה לעשות סדר בדברים.

על פי רשות שוק ההון, בכל מוצרי החיסכון תוגדר רשימה של מסלולי השקעה בהתאם לאשכולות של תחומי השקעה והוצאות ניהול השקעה. מהם אותם "אשכולות"?
האשכולות הם קבוצות של מסלולי השקעה שאותם רשאים הגופים המוסדיים לנהל. בתוך כל אשכול נכללים כמה מסלולים, שכל אחד מהם מייצג תמהיל השקעות שונה. בעקבות הרפורמה, יידרשו קרנות הפנסיה, ההשתלמות וקופות הגמל למזג בין מסלולים מסוימים או לפתוח מסלולים חדשים כך שיתאימו למבנה האשכולות החדש. בסך הכל הגדירה הרשות חמישה אשכולות:…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: