fbpx
צעיר במחשב

קרנות הפנסיה החדשות יוכלו להתאים את האיזון האקטוארי על פני שלוש עד חמש שנים

האוצר מגביר את אפשרות הניוד לקרנות הפנסיה החדשות וקובע בחוזר חדש כי הריבית התחשיבית תישאר 4%
ועמיתים יוכלו לעבור בין קרנות הפנסיה

יובל נוריאל, אתר עדיף

אגף שוק ההון מגביר את הניידות בקרנות הפנסיה. האוצר פרסם השבוע את הטיוטות לתיקון חוזר הוראות לניהול קרן חדשה וחוזר הוראות לדיווח כספי לקרנות פנסיה חדשות. החוזרים נועדו לפתור מצב בו היום יש בקרנות החדשות חסם למצטרפים חדשים שלא מאפשר להם להצטרף ולקבל קצבה.
החסם נובע ממנגנון חישוב הקצבה בקרנות הפנסיה, וטיוטת החוזר מעדכנת אותו כך שניתן יהיה לקבל קצבה יציבה ולהסיר את החסם המונע מכל עמית לבחור קרן פנסיה. על פי הערכות יש כיום 440 אלף חוסכים מבוגרים, מעל גיל 60, בקופות גמל שלא יכולים לעבור לקרנות פנסיה, כאשר מדובר בחלק גדול מהכסף שנמצא בקופות הגמל. מדובר על חוסכים שיכולים להתחיל לקבל קצבה ולא יכולים לעבור לקרן פנסיה ועוד 260 אלף חוסכים בקרנות הפנסיה החדשות שאינם יכולים לעבור בין הקופות.
טיוטת החוזר קובעת כי הריבית התחשיבית בקרנות הפנסיה תישאר 4%. בשוק ההון מבינים כי בחישוב לטווח ארוך יש להתייחס לריבית שווי משקל. זו הסיבה מדוע לא נכון לקבע היום את הפרט לריבית תחשיבית נמוכה. במשרד האוצר יצרו מנגנון שמתעדכן בהתאם לתשואה ומקביל למנגנון הפועל בביטוחי המנהלים – החוסך יפרוש עם ריבית תחשיבית של 4% והיא תעודכן בהתאם לתשואה.
במקביל, טיוטת החוזר מעודדת את מנהלי קרנות הפנסיה לקחת סיכונים מבוקרים. כיום, לפנסיונר בגיל 67 יש תוחלת חיים של 20 שנה. מצב בו כל החיסכון יושקע באפיקים חסרי סיכון אינו הגיוני. באוצר מכוונים את מנהלי קרנות הפנסיה החדשות להגדיל את מרכיב הסיכון המבוקר ולנהל תיק השקעות בחוכמה, כך שייתן יציבות וישיא ערך לחוס

החוזר קובע תמריץ למנהלי קרנות הפנסיה החדשות….
החוזר קובע כי אם יש הפסדים בשנה מסוימת, לא צריך להפחית את הקצבה אלא……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר עדיף

 

צעיר במחשב
תמיד כאן לשירותכם: