fbpx

קרנות הפנסיה הנבחרות: איזו קרן פנסיה מובילה באחוז המצטרפים?

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת מכרז לבחירת קרנות הפנסיה הנבחרות שישמשו 'קרנות ברירת המחדל' החל בנובמבר; מנתוני הרשות עולה כי נתח הקרנות מסך ההפקדות בשוק הפנסיה עלה ל-15%; וזו החברה המובילה עם השיעור הגבוה ביותר של מצטרפים ב-2023

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת מכרז לבחירת קרנות הפנסיה הנבחרות, שישמשו כקרנות ברירת המחדל החל בנובמבר. זהו המכרז הרביעי מאז 2016, אז החלה הרשות בקביעת קרנות הפנסיה הנבחרות. תוקפו של המכרז החדש צפוי להיות 4 שנים במקום 3 במכרזים קודמים. במכרז ב-2021 זכו הקרנות מיטב, אלטשולר שחם, מור ואינפיניטי.

לפי נתוני הרשות, נתח השוק של הקרנות הנבחרות מתוך סך ההפקדות השוטפות בשוק הפנסיה עלה משיעור של כ–5% ערב ב-2016, מועד כניסת הרפורמה לתוקף, לכ–15% ב–2023. היקף הנכסים המנוהלים בקרנות הקטנות הוא 10% בלבד מסך שוק הפנסיה.

מיטב מובילה עם 27% מצטרפים בשנת 2023

עוד נמסר מהרשות, כי במהלך השנים שמכניסת הקרנות הנבחרות לתוקף, גבר זרם המצטרפים לקרנות הנבחרות משיעור של 8% ערב כניסת הרפורמה לתוקף ועד לשיעור של……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: