fbpx
סט פוינט

לחסוך מאות אלפי שקלים בפגישת ייעוץ אחת!

מעוניין למקסם את החיסכון הפנסיוני?
רוצה להפחית תעריפים, כפילויות בביטוח ודמי ניהול?
מעוניין להיערך כראוי לפרישה מעבודה?
משלם הרבה לביטוחי בריאות וסיעוד?
מעוניין למקסם ביצועים ולחסוך מאות אלפי שקלים
בפגישת ייעוץ אחת?

התקשר אלינו
נייד 050-5537105 / משרד 04-8100-333

ייעוץ פנסיוני: תוכנית עבודה

א. הגדרות צרכי הייעוץ הפנסיוני, ביטוחי ומטרתו:

לימוד ובחינת התמהיל הפנסיוני הקיים, שלך ושל משפחתך (קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, ביטוח חיים, ביטוחי בריאות וסיעוד)

התייחסות לנושא טיוב הנתונים הכספיים:
ניצול מלוא הטבות המס.
בדיקת הצורך בניוד כספים המיועדים לחיסכון הפנסיוני.
ביטול כפילויות בביטוחים.
בחירת מסלול פנסיוני אופטימלי.
הפחתת דמי ניהול.
הכנת תחזית צבירה לקראת פרישה.
השבחת ביטוחי בריאות וסיעוד. התאמה לצרכי המשפחה. הפחתת

פרמיות.
בדיקת התאמת הביטוח הקיים לאובדן כושר עבודה, בהתאם למאפייני עבודתך.
בחירת קופות גמל וקרנות השתלמות, כולל ניתוב למסלולי חיסכון בקרנות עצמן.
הכנה לקראת פרישה. תכנון פרישה מדורגת. ניצול מיטבי של המקורות הכספיים.
הפחתת חבות המס. התאמת ביטוחי בריאות וסיעוד.
הסבר כללי בנושא ביטוחי הבריאות והסיעוד וכן בדיקה של פוליסות בריאות, סיעוד וחיים, נוספות, המצויות ברשותך.  יופקו מסקנות לשיפור המצב הביטוחי הקיים.
תינתנה הצעות אופרטיביות לשיפור ותיקון המצב, באם נדרש, בהתאם לממצאים העולים מניתוח המצב הן ברמת התמהיל וההפקדות והן ברמת הכיסויים הביטוחיים הנדרשים לך.
התייחסות לבקרת הפקדות ופעילות שוטפת.

ב. מתכונת פגישת הייעוץ:

חלקה הראשון של הפגישה יוקדש לבדיקת צרכים וללימוד מצבך המשפחתי והאישי כולל פרטי בן/בת הזוג, גיל, שכר, גילאי ילדים, הכנסות נוספות ועוד.
חלקה השני של הפגישה יוקדש לבדיקת ההסדר הפנסיוני העדכני – קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל , קרנות השתלמות, פוליסות ביטוח פרטיות כולל פוליסות בריאות, תכנון מס בעת ההפקדה ובעת הפרישה.

 ג. הפקת דו"ח הייעוץ:

1. בתום הפגישה הפרונטלית אנו ניקח את הדוחות שמסרת
לנו לעיבוד ממוחשב במשרדינו.
2. נאסוף עבורך את כל המידע הקיים, מכל הגופים הפועלים בענף,
באמצעות המסלקה הפנסיונית.
3. בתום העיבוד, דו"ח הייעוץ ישלח במייל לעיונך.
4. הדו"ח מרכז את כל הממצאים, עם הוראות ברורת ופשוטות
לביצוע.

בתחילת הדו"ח מודגשים השינויים שיש לערוך ו/או שיש לבצע בתמהיל הפנסיוני. השינויים מנוסחים בשפה פשוטה וברורה, כך שלרוב קל ליישמם, בלי להזדקק לסיוע מאיתנו.
בדו"ח המפורט מרוכזים גם כלל המקורות הכספיים לקראת הפרישה, ריכוז פוליסות הביטוח,הערכת המקורות לקראת פרישה, והסברים מפורטים לגבי כל אחד מהפריטים שבדו"ח: יתרונותיו, מגרעותיו והמלצות לשינוי – אם ישנן.

כמובן שאנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה שמתעוררת בנושא
הדו"ח ויישום מסקנותיו!.

צור קשר!, או התקשר אלינו 
נייד 050-5537105 / משרד 04-8100-333

סט פוינט
תמיד כאן לשירותכם: