fbpx
צמיחה

כיצד משפיע השינוי בתוחלת החיים על הפנסיה שלנו?

דן גורגסקו, בית השקעות אלטשולר שחם

ישראל היא אחת המדינות המובילות בעולם מבחינת תוחלת החיים. בספטמבר הקרוב צפויים להיכנס לתוקף מספר שינויים בתקנוני קרנות הפנסיה, שחלקם נוגעים גם לשינוי הצפוי בתוחלת החיים. מהם השינויים ואיך הם ישפיעו על הפנסיה שלנו בעתיד?

מה הקשר בין תוחלת החיים ובין החיסכון הפנסיוני שלנו?
שלום איתי, קרן הפנסיה מחויבת לשלם קצבת זקנה לפנסיונר לכל ימי חייו, מרגע הפרישה לפנסיה. כדי שקרן הפנסיה תוכל לעמוד בהתחייבות זו, היא נדרשת להתאים את גובה הקצבה לשינויים בתוחלת החיים הצפויה לפנסיונר. ככל שתוחלת החיים מתארכת, הקרן נאלצת לעשות התאמות ולהקטין את הפנסיה החודשית שהיא משלמת, וכמובן גם להיפך. על מנת לוודא שהקרנות יוכלו לעמוד בתשלום הקצבאות, מבצעת רשות שוק ההון מחקרים שעל בסיסם מעריכים את תוחלת החיים הצפויה ובודקים האם חל בה שיפור, תוך מיקוד באוכלוסיית הפורשים. הממצאים העדכניים מראים כי אכן חל שיפור בתוחלת החיים הצפויה לגברים, כאשר בקרב נשים השינוי הוא פחות משמעותי ואפילו זניח. המשמעות היא, שהגברים מצמצמים את הפער בתוחלת החיים מול הנשים. לשם המחשה גבר שמתחיל לקבל השנה קצבה בגיל 60, צפוי לחיות עד גיל 87.5 שיפור של קרוב לשני אחוזים ביחס להערכות הקודמות. אישה שתפרוש היום בגיל 60, צפויה לחיות עד גיל 90 לערך, כאשר נתון זה לא השתנה ביחס לאומדן הקודם.

2. דן, בסך הכל נראה שמדובר בחדשות טובות – אנחנו צפויים לחיות יותר. איך בכל זאת ישפיע השינוי במקדמי ההמרה על הפנסיה שלנו?

השינויים בתוחלת החיים מגולמים במקדם ההמרה לקצבה, שמפרסמת קרן הפנסיה. מקדם ההמרה הוא מספר שבאמצעותו מתבצעת המרה של כל הסכום שצברנו במהלך השנים לטובת פנסיה חודשית. לדוגמה, אם צברנו במהלך חיינו מיליון וחצי שקלים לטובת הפנסיה, והמקדם שאיתו מחשבים את הפנסיה החודשית שלנו הוא 200 – אז נקבל בכל חודש עד סוף חיינו, פנסיה בגובה של שבעת אלפים וחמש מאות שקלים. מקדם ההמרה מחושב רק פעם אחת….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

צמיחה
תמיד כאן לשירותכם: