fbpx

קופת גמל או קרן פנסיה?

אתר מנורה מבטחים

מתלבט אם להעביר את קופות הגמל לקרן הפנסיה? בוא לפגוש את המומחים של מנורה מבטחים בפורום החיסכון הפנסיוני.

במקומות עבודה רבים נהוג לפצל את השכר לשכר פנסיוני עליו מפקידים תנאים פנסיונים בשיעור של 17.5% מהשכר, ואילו על רכיבי שכר אחרים כמו: שעות נוספות, כוננות, הוצאות וכד' מפקידים בהתאם להסכמים קיבוצים מיוחדים 5%+5% לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופות אלו נקראו עד לינואר 2008 קופות גמל הוניות.

החל מינואר 2008 החלת תיקון 3 לתקנות קופת הגמל וביטולן למעשה של קופות הגמל הוניות וכיום כל הקופות הפנסיוניות הינן קופות קצבתיות. קופות הגמל ההוניות הפכו לקופות גמל לא משלמות לקצבה וקרנות הפנסיה נשארו ללא שינוי. המשמעויות של השינוי עבורך:

כל הפקדה לכל קופה פנסיונית, למעט קרן השתלמות, החל מינואר 2008 היא הפקדה המיועדת לקצבה.
כל משיכת כספים הן כקצבה והן כסכום חד פעמי, היוון קצבה (למעט משיכה שלא כדין), ישולם אך ורק דרך קופה משלמת קצבה.
העברת הפקדות על רכיבי שכר נוספים לקרן הפנסיה
באפשרותך החל מהיום להפקיד את הכספים שהופקדו עד כה בקופת הגמל בקרן הפנסיה וליהנות מפנסיה גבוהה יותר בעתיד, בנוסף תזכה במספר יתרונות נוספים:

דמי ניהול מופחתים: דמי הניהול מהצבירה בקרן הפנסיה נמוכים מדמי הניהול בקופות הגמל הלא משלמות, בדרך כלל באופן משמעותי.
שחרור מתשלום פרמיות: במקרה של…..

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מנורה מבטחים

תמיד כאן לשירותכם: