fbpx

בקשה לתביעה ייצוגית: חברות הביטוח גובות מרווקים על ביטוח שאירים

היאלי יעקבי־הנדלסמן, אתר ישראל היום

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לבקשה לתביעה ייצוגית המתנהלת בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד שש קרנות פנסיה.
מדובר בהראל פנסיה וגמל בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, הפניקס פנסיה בע"מ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. המבקשים מיוצגים על ידי עו"ד שחר ולר.
לפי הנטען בבקשה, מרבית העמיתים המצטרפים לקרנות פנסיה אינם יודעים שהקרן מצרפת אותם לביטוח המכונה "ביטוח שאירים", גם אם אין להם שאירים. כתוצאה מכך עמיתים רבים משלמים עבור ביטוח שאין להם שום צורך בו.
לטענת המבקשים, תשלום ביטוח שאירים על ידי מי שאין לו שאירים פוגע בחיסכון הפנסיוני. במקום שכספי ההפרשות יועברו לחיסכון, הם משולמים ל..

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

תמיד כאן לשירותכם: