fbpx
בורסה באדום

סוד ההצלחה של הגופים המוסדיים ? שילשו את ההשקעה בחו"ל

מתוך משבר הקורונה – אוגדן ניתוחים
המחלקה הכלכלית רשות ניירות ערך, יולי 2020
אתר FUNDER.CO.IL

הגופים המוסדיים, קרי קופות הגמל, קרנות הפנסיה, חברות הביטוח וקרנות הנאמנות, מנהלים עבור הציבור את החסכונות לטווח הארוך (החיסכון הפנסיוני) ולטווח הבינוני (קרנות הנאמנות). כמו כן, כתוצאה מהרחבת פנסיית החובה בשנת 2008 ,שהביאה לגידול קשיח בהפרשות לפנסיה, ומהעליות בשווי הנכסים שבאו עם הגאות בשווקים לאחר משבר 2008, חל גידול ניכר בעשור האחרון בהיקף הנכסים שמנהלים הגופים המוסדיים, כפי שניתן לראות בתרשים 19. היקף הנכסים כמעט שילש את עצמו מאז אוגוסט 2008 ,ועמד בפברואר 2020 על כ-2.3 טריליון ₪.
מרבית הכספים נוהלו ע"י קרנות הפנסיה (כ-910 מיליארד ₪, ששיעורם40%), וכפי שניתן לראות בתרשים הבא, לא התרחש שינוי ניכר בהתפלגות בין הגופים, מלבד ירידה בנתחן של קופות הגמל לטובת קרנות הפנסיה ופוליסות הביטוח. תהליך זה התקיים ככל הנראה לאור השוואת תנאי המיסוי והקלת המעבר בין המוצרים השונים ב-2008 . החיסכון לטווח הבינוני באמצעות קרנות הנאמנות עומד על כ-15% מסך הכספים המנוהלים ע"י הגופים המוסדיים, נתח שנשאר ברמה יציבה יחסית לאורך כל התקופה.
הגידול בהיקף הנכסים מאז אוגוסט 2008 בא לידי ביטוי בכל סוגי הנכסים שבהם משקיעים הגופים המוסדיים וקרנות הנאמנות, יחד עם זאת, נראה שינוי מהותי בתמהיל הנכסים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

בורסה באדום
תמיד כאן לשירותכם: