fbpx

דירות להשקעה – כמה כסף באמת מרוויחים בדירות להשקעה? מי מרוויח, מי דווקא מפסיד?

ניתוח כלכלנית האוצר מגלה כמה כסף בממוצע הרוויחו המשקיעים בדירות להשקעה בממוצע ועל פני כמה זמן הם עשו את הרווח הזה. בנוסף ניתוח מכירות המשקיעים לפי תקופת ההחזקה בנכס מלמדת כי כמחצית ממי שהחזיקו בדירה עד שלוש שנים מכרו אותה בהפסד ריאלי (או לכל היותר ללא רווח הון ).
דהיינו, כמחצית מהמשקיעים שמכרו דירתם ברבעון הראשון השנה, לאחר שלכל המוקדם רכשו את דירתם ברבעון השני של 2017, לא צמח להם רווח הון ממכירת הדירה. מי דווקא הרוויח ?

הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, פורסם באתר FUNDER.CO.IL

דהיינו, כמחצית מהמשקיעים שמכרו דירתם ברבעון הראשון השנה, לאחר שלכל המוקדם רכשו את דירתם ברבעון השני של 2017, לא צמח להם רווח הון ממכירת הדירה. מי דווקא הרוויח ?
ברבעון הראשון של השנה נמכרו 5.2 אלף דירות ע"י משקיעים, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, אולם גידול של 15% בהשוואה לרבעון הקודם. מלאי הדירות בידי משקיעים הוסיף לרדת.
ברבעון הראשון התחדשה העליה בשיעור הדירות הנמכרות בהפסד הון ריאלי, לאחר התייצבות בשיעור זה במחצית השניה אשתקד. בפילוח גיאוגרפי בולטים אזורי הפריפריה עם שיעורים גבוהים יחסית של מכירות בהפסד, לעומת שיעור נמוך מאוד באזור ת"א

ברבעון הראשון של 2020 נמכרו ע"י המשקיעים 5.2 אלף דירות, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, שיעור ירידה מעט מתון מזה שנרשם בסך העסקאות בדירות יד שניה (ירידה של 7%). בהשוואה לרבעון הקודם נרשמה עליה משמעותית של 15% במכירות המשקיעים, זאת לעומת עליה מתונה של 2% בסך העסקאות בדירות יד שניה.
בפילוח גיאוגרפי נמצא כי בשלושה אזורים: המרכז, טבריה ונצרת דווקא נרשום גידול במכירות המשקיעים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר באזורים הצפוניים אף מדובר בעליה חדה (16% ו-43%, בהתאמה). ביתר האזורים נרשמה ירידה במכירות אלו, כאשר באזור ת"א שיעור הירידה הינו הגבוה ביותר (18%-).

רווח ההון הריאלי הממוצע בדירות שנמכרו ברבעון הראשון השנה (שומות סופיות בלבד) עמד על 392 אלף ₪, אשר נצברו בממוצע על פני…..
בשנה האחרונה ניכרת ירידה בשבח (רווח ההון) הממוצע, כאשר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ירד השבח הממוצע בשיעור חד של….

 

לחץ כאן לקריאת הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: