fbpx
תחום הסיעוד - אם ובת

עוברים לקרן פנסיה חדשה? אל תשכחו לנייד גם את הכספים מהקרן הקודמת שלכם

עוברים לקרן פנסיה חדשה? אל תשכחו לנייד גם את הכספים מהקרן הקודמת שלכם
בחרתם להצטרף לקרן פנסיה חדשה? חשוב שתדעו: לא מספיק להצטרף ולהתחיל להפקיד לקרן החדשה, אלא כדאי במקביל לדאוג לנייד את הכספים מקרן הפנסיה הקודמת שלכם. השלמת התהליך תסייע לשמור על הזכויות שצברתם ותמנע פגיעה אפשרית בכיסוי הביטוחי

בשמת שערי בלוך, בית השקעות אלטשולר שחם
|

1. מה התהליך שצריכים לעשות חוסכים שמבקשים להעביר את החיסכון שלהם מקרן פנסיה אחת לאחרת, ומדוע חשוב כל כך לנייד את הכספים מהקרן הקודמת?
שלום לאה, חוסכים שביצעו תהליך של השוואה בין קרנות פנסיה ובחרו להעביר את החיסכון הפנסיוני שלהם לקרן פנסיה אחרת, צריכים לדאוג למספר פרטים על מנת שהתהליך יושלם ולא תיווצר פגיעה בזכויות שלהם. קודם כל יש לפנות לקרן החדשה אליה רוצים להעביר את הכספים, ולמלא מסמכי הצטרפות ובקשת העברה לניוד הכספים מהקרן הקודמת. הטיפול בניוד הכספים מקרן הפנסיה הישנה לחדשה יתבצע על ידי החברה המנהלת, כאשר תהליך זה יאפשר להבטיח שמירה על הזכויות והוותק שצברו החוסכים. בפועל, אחרי מילוי מסמכי הצטרפות וכדי לבצע את הניוד, צריכה להתבצע הפקדה ראשונה לקרן החדשה. חוסכים שכירים צריכים לעדכן את המעסיק על ההעברה, ולבקש ממנו להתחיל להפקיד לקרן החדשה. חשוב לדעת שבמקביל גם החברה המנהלת את הקרן פנסיה שבה בחר העובד לחסוך, תשלח מכתב למעסיק ובו הוא יתבקש להתחיל להפקיד לקרן החדשה. כאן המקום לציין כי כל עובד יש לו את הזכות המלאה לבחור את קרן הפנסיה שהוא מעוניין בה, והמעסיק לא רשאי לסרב או להתנות את ההפקדה רק לקרן מסוימת. באשר לחוסכים עצמאים, כל מה שצריך לעשות הוא למעשה להתחיל להפקיד כספים לקרן החדשה.
2. איך תהליך הניוד והשמירה על הזכויות מתבצע בפועל? ומה החשיבות של אותה הפקדה ראשונה שהזכרת קודם?
3. מה קורה במצב שבו בכל זאת הצטרפתי לקרן פנסיה ולא מילאתי בקשת העברה לקרן הקודמת?

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

תחום הסיעוד - אם ובת
תמיד כאן לשירותכם: