fbpx
משפחה

מי יקבל את החיסכון שלכם? כדאי שאתם תקבעו

קופת הגמל, קרן ההשתלמות או קרן הפנסיה – החסכונות שאתם צוברים במרוצת השנים עשויים להגיע, אחרי מותכם, למי שאינכם רוצים. מי זכאי לקבל את הכספים לאחר פטירת החוסך? מדריך

מאת אליצפן רוזנברג, אתר מקור ראשון

בין אם הגעתם לגיל הפרישה ואתם כבר מקבלים פנסיית זקנה, ובין אם אתם עוד רחוקים משם וחוסכים מדי חודש, כדאי שתקדישו קצת זמן למחשבה – מה יקרה לכל החסכונות שלכם לאחר פטירתכם.
המציאות מראה כי במקרים רבים, הכסף יכול להגיע למי שאולי היו קרובים או מקורבים, אך כלל אינכם מעוניינים לתגמל אותם, בגלל יחסים שהשתנו במרוצת השנים. בנוסף, תופתעו לגלות, שבסיטואציות מסוימות יכול להיווצר מצב שבו מספר ימים אחרי הפרישה, יורשיכם לא ייראו לעולם את הכסף שחסכתם.
כאשר מדובר בקרן פנסיה, צריך לעשות הבחנה בין פטירת החוסך תוך כדי החיסכון, לבין פטירתו לאחר שכבר פרש ומקבל קצבה. במקרה שמבוטח נפטר לפני גיל הפרישה, הקרן כוללת לרוב כיסוי ביטוחי למקרה מוות. כיסוי זה מקנה לשאריו של המבוטח, כמוגדר בתקנון הקרן, זכות לקבלת קצבה עד סוף ימיהם (ילדים יקבלו קצבה עד הגיעם לגיל 21).

השאירים יקבלו קצבה חודשית בהתאם לשכר הקובע (השכר לפיו נקבעת הקצבה ומחושב לפי פרמטרים שונים) שהיה לו בקרן הפנסיה בעת פטירתו. אחוז הכיסוי המקסימלי בקרן פנסיה לבן או בת הזוג הוא 60% מהשכר הקובע של המבוטח. כמו כן, יתום זכאי לעד 30% נוספים מהשכר הקובע. אם יש יותר מיתום אחד, כל היתומים יקבלו (יחד) עד 40% מהשכר הקובע.
במידה שבן או בת הזוג של הנפטר אינו בחיים, היתומים יקבלו …..

ארבעה מסלולי קצבה
כאשר מדובר באדם שכבר פרש והתחיל לקבל פנסיה, התגמול שיקבלו יקיריו תלוי במסלול שבחר. בעת שמבוטח מבקש להתחיל לקבל פנסיית זקנה מקרן הפנסיה, הוא נדרש לבחור בין מספר מסלולי קבלת קצבת זקנה.
חשוב לדעת, כי קיימים הבדלים מהותיים בין המסלולים השונים אשר משפיעים בין היתר על גובה פנסיית הזקנה וכן על האופן והסכום שיקבלו….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מקור ראשון

 

משפחה
תמיד כאן לשירותכם: