fbpx
אם מבוגרת ובת

המבנה הפנסיוני בישראל גורם לנזק עצום לקשישים העניים

חוק פנסיה חובה לכאורה היטיב עם האזרחים, אך בפועל לחלק מהאוכלוסייה קרה בדיוק ההפך • אם הצלחתם להצטרף לפנסיה תקציבית, הרווחתם. אם יש לכם "פנסיה חובה", זה כבר סיפור אחר

אלכס טנצר , אתר גלובס

עבדתם כל החיים ועכשיו אתם סוף סוף זכאים לקבל פנסיה חודשית, או שבמקומה אתם יכולים למשוך את כל הסכום בלי לשלם מס, ועכשיו אתם מאמינים שסוף סוף תוכלו ליהנות מהחיים? ברוב המקרים ההחלטה תהיה תלויה במסלול הפנסיה אליה אתם שייכים.

אם הצלחתם להצטרף לפנסיה תקציבית, פנסיה אשר נכללת בתקציב המדינה ומבטיחה את הגמלה החודשית של הפנסיונר, הרווחתם. אבל אם יש לכם "פנסיה חובה", זה כבר סיפור אחר.

ב-2008 נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה, לכאורה החלטה המטיבה עם האזרחים, אך בפועל לחלק מהאוכלוסייה קרה בדיוק ההפך. רמת הסיכון של החוסכים עלתה עקב הסרת האחריות הישירה של המדינה מהפנסיה של אזרחיה. ביוני 2011 התפרסם מחקר שערך ד"ר עדי ברנדר, ראש התחום הפיסקאלי בחטיבת מחקר בבנק ישראל, שבו נכתב: "הסדר פנסיה חובה שהונהג מ-2008 בישראל גורם להרעה במצבם של בעלי ההכנסה הנמוכה המהווים כ-30% מכלל משקי הבית – זאת, ביחס למצבם לפני תקנות החיסכון הפנסיוני. בעבר, במצב שקדם לתקנות החיסכון הפנסיוני, קיבלו בעלי הכנסה נמוכה שהגיעו לגיל פרישה בנוסף לקצבת הזקנה גם השלמת הכנסה, שניתנה להם מהביטוח הלאומי והבטיחה להם הכנסה מינימאלית.
"לאחר שנקבעו תקנות החיסכון הפנסיוני, התכווצה השלמת ההכנסה שמקבלים אותם בעלי הכנסה נמוכה בהתאם לגודל הפנסיה שלהם ולהפרשות שהם ביצעו לפי תקנות פנסיה חובה".

כידוע, הקשישים העניים ביותר מקבלים השלמת הכנסה שנותנת להם זכאות להטבות והנחות כגון פטור מתשלום הארנונה, סיוע בשכר הדירה, זכאות לדיור ציבורי, מענק חימום, זכאות מסובסדת לבתי אבות, זכאות לטיפול סיעודי חינם והנחות של 50% על תרופות וחשבון החשמל. נכון להיום, על פי חוק, קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה לבודד אינה יכולה להסתכם ביותר מ…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר גלובס

אם מבוגרת ובת
תמיד כאן לשירותכם: