fbpx
פיטורים

ביטוחי בריאות – סוכני הביטוח פועלים בהתאם לתמריצי חברות הביטוח

מחקר רשות התחרות על שוק ביטוחי הבריאות || הרשות ממליצה לבצע שינויים מרחיקי לכת באופן התגמול והתמרוץ של סוכני ביטוח בעקבות הממצאים שהתגלו |

אתר FUNDER.CO.IL

בהמשך לדו"ח הביניים שפורסם להערות הציבור בתאריך 14.6.2020, רשות התחרות מפרסמת היום לשימוע ציבורי את ממצאי המחקר המלא בנושא ביטוחי הבריאות, העוסקים בתמריצי הסוכנים בתחום ביטוחי הבריאות. המחקר מתבסס על נתוני המכירות של חברות הביטוח במהלך השנים 2018-2012.

סוכני הביטוח משמשים כערוץ ההפצה העיקרי של חברות הביטוח בתחום ביטוחי הפרט. לקוחות נוטים להניח ככלל כי הסוכן הוא בעל מקצוע אובייקטיבי, המעניק ייעוץ בלתי תלוי המותאם לצרכיהם. אך ממצאי מחקר רשות התחרות בנוגע לענף ביטוחי הבריאות מטילים ספק בנכונותה של הנחה זאת.

ממצאי הרשות מעלים כי לתמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים ישנה השפעה משמעותית על המוצרים שהם משווקים למבוטחים. למשל, בשנת 2017, סוכנים מכרו את הפוליסות של חברת הביטוח שהציעה להם את העמלה הגבוהה ביותר בכ-49% מהמקרים בממוצע, ושל אחת משתי חברות הביטוח שהציעו את שתי העמלות הגבוהות ביותר ב……
כמו כן, נמצא שככל שגדל הפער בין העמלה שמציעה חברת הביטוח הכדאית ביותר ובין החברה השניה בכדאיותה, כך גדל נתח השוק של חברת הביטוח הכדאית ביותר במכירות אותו הסוכן.

הממצאים מלמדים שאחד השיקולים המרכזיים בהחלטת הסוכן ביחס למוצרים שימכור למבוטחים, הוא ההכנסה הצפויה לסוכן עצמו כתוצאה מהמכירה. כלומר, חברות הביטוח מצליחות לייצר לסוכנים תמריצים שהם אפקטיביים מנקודת המבט של החברה – אך לאו דווקא מנקודת המבט של טובת המבוטח…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

פיטורים
תמיד כאן לשירותכם: