fbpx
יד עוצרת נפילה

מה ההבדל בין ביטוח חיים לביטוח חיים למשכנתא?

ביטוח חיים למשכנתא היא פוליסה שנועדה לבטח את המשכנתא בלבד ותפקידה לפצות את הבנק מחד, ולספק כיסוי ביטוחי ללווים (למי שלקחו הלוואת משכנתא מהבנק) מאידך. הדרישה לרכישת ביטוח נובעת מהעובדה שמשכנתא היא הלוואה ארוכת טווח ולכן נחשבת לבעלת רמת סיכון גבוהה. זאת משום שאירועים שונים עלולים לקרות במהלך השנים שיש בהם בכדי למנוע מבעלי המשכנתא להגיע לפירעונה. הבנק חייב להגן על עצמו ועל הכסף שהוא מלווה ולדאוג שיקבלו בחזרה בכל מצב.

אתר ביזפורטל

הערובה העיקרית של הבנק להחזר החוב הוא הנכס עצמו שנרכש בעזרת המשכנתא. הוא המשכון שישמש את הבנק במקרה בו הלווים אינם מצליחים להגיע לפירעון ההלוואה. הבנק רשאי להשתמש במשכון ולמכור אותו לצורך כיסוי יתרת החוב. הלווים, במקרה זה, ימצאו עצמם ללא הנכס וללא הממון הרב שחסכו בכדי לרכוש אותו. בכדי לא להגיע לסיטואציה כזו, שהיא אסון של ממש לרוכשים, נועד הביטוח על המשכנתא.
ביטוח החיים למשכנתא מעניק כיסוי ללווים למקרה בו אחד מהם הולך לעולמו במהלך תקופת החזרי ההלוואה. הביטוח (במקרה של מוות בלבד) יכסה את יתרת החוב לבנק. המשפחה האבלה, שאינה יכולה לעמוד בתשלומים הגבוהים אך לחלוטין מחויבת להם, תוכל להמשיך ולהחזיק בנכס ולהיות פטורה מעול התשלומים הכבד. כך, למעשה, מפצה חברת הביטוח את הבנק על אובדן כושר ההשתכרות של הלווים, אך מצד שני מעניקה כיסוי וביטחון ללווים עצמם.

הבנק רשאי להציע…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ביזפורטל

יד עוצרת נפילה
תמיד כאן לשירותכם: