fbpx

סימן לבאות? קרן הפנסיה שמקצצת קצבאות לגמלאיה, עקב גרעון אקטוארי

קרן הפנסיה גילעד מקצצת קצבאות גמלאיה ב-5.16% עקב משבר הקורונה שהביא לגרעון של 1.7 מיליארד שקל; הקיצוץ בתוקף מקצבת 2021

קרן מרדכי, אתר FUNDER.CO.IL

קרן הפנסיה הוותיקה גילעד, קן פנסיה לעובדים דתיים, הודיעה לגמלאיה, כי בשל גרעון אקטוארי אליו נקלעה הקרן הנובע מהירידה המתמשכת בשערי הריבית ומשבר הקורונה, היא נאלצת להפחית את הגמלה החודשית בשיעור 5.16%. לפי דוחות החברה ממוצע הקצבה של 5,400 גמלאיה, ולכן מדובר בקיצוץ ממוצע של 283 ₪ מהקצבה החודשית.

קרן גילעד מנהלת כ-11.5 מיליארד שקל והגרעון אליו נקלעה מגיע לכ-1.7 מיליארד שקל.

בהודעת הקרן לגמלאיה היא מוסרת כי: "בעשור האחרון, על אף תנודות חריפות בשוק ניירות הערך וההשקעות, שהחלו עם משבר הסאב פריים בארה"ב בשנת 2008, מצליחה גילעד להוביל בתשואות ההשקעה שלה ביחס לקרנות פנסיה ותיקות אחרות וזאת תודות לאסטרטגית השקעות המותאמת להשגת תשואות גבוהות באופן יחסי תוך סיכון נמוך, והחל משנת 2011 אנו משלמים לגמלאי הקרן תשואה עודפת בגובה 4% מדי חודש שהינה כמובן מעבר לזכויות המוקנות בתקנון.

הצטרפה ל"כרית הביטחון" של האוצר

על אף שתשואות הקרן היו טובות מאוד לאורך השנים, בשל הירידה הדרמטית בריביות בשנים האחרונות והמשבר הכלכלי בשל מגפת הקורונה, נוצר בשנה האחרונה גרעון אקטוארי במאזן של הקרן. על מנת למנוע מעמיתי וגמלאי הקרן זעזועים בעתיד כתוצאה ממשבר הריביות וממשבר הקורונה, החליטו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של גילעד להצטרף למנגנון "כרית הביטחון" של משרד האוצר.

על מנת לעמוד בתנאי הזכאות ל"כרית הביטחון" נדרשת הקרן על פי הדין ובהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לנכות שיעור של 5.16% מכל תשלום שתשלם לפי תקנות הפנסיה שלה (לרבות פנסיית זקנה, נכות, שאירים וכן משיכות חד-פעמיות).

ניכוי זה הינו בתוקף ל……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: