fbpx

התחלתם לעבוד במקום חדש? מעולה! עכשיו תדאגו גם לקרן הפנסיה וההשתלמות

התחלתם מקום עבודה חדש, אתם מנסים להסתגל לסביבה החדשה וללמוד כמה שיותר מהר. בין כל אלה, חשוב לזכור ולטפל גם בנושא חשוב לא פחות: החסכונות שלכם. מה צריך לעשות ולוודא בנוגע לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות כשמתחילים בעבודה חדשה?

בשמת שערי בלוך, אתר בית השקעות אלטשולר שחם

הרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג 'שמירה על רצף זכויות' בהקשר של מעבר בין מקומות עבודה, מה זה אומר בעצם ולמה זה חשוב?
שלום לאה, כשעוברים למקום עבודה חדש, אנחנו צריכים לוודא שהמעסיק החדש ימשיך להפקיד עבורנו בקרן הפנסיה. למה זה חשוב? קרן הפנסיה שלנו כוללת בנוסף לרכיב החיסכון, גם ביטוח למקרים של נכות או פטירה חלילה. כאשר יש הפסקה ממושכת בהפקדות לקרן הפנסיה, עלולה להיווצר פגיעה ברכיב הביטוחי שמגן עלינו מפני מקרי קיצון ולכן חשוב מאוד לשמור על רצף ההפקדות. איך עושים את זה? כשמתחילים עבודה חדשה, חשוב מאוד לעדכן את המעסיק על כך שיש ברשותכם קרן פנסיה או ביטוח מנהלים פעיל עם כיסוי ביטוחי. זאת, על מנת שהמעסיק ימשיך את ההפקדות וכך יישמר הרצף הביטוחי. שימו לב, אם יש לכם ביטוח פעיל בחיסכון הפנסיוני, המעסיק מחויב להפקיד עבורכם לאחר שלושה חודשי עבודה או בתום שנת המס – המוקדם מבניהם. ההפקדות יבוצעו באופן רטרואקטיבי, ליום הראשון שלכם במקום העבודה החדש. אם אין לכם ביטוח פעיל בחיסכון פנסיוני הקודם, המעסיק נדרש להפקיד רק לאחר חצי שנת עבודה, כאשר במקרה זה ההפקדה לא תהיה רטרואקטיבית. לכן, חשוב מאוד לעדכן את המעסיק בכך מיד עם תחילת העבודה, כדי שיוכל להתחיל להפקיד עבורכם כמה שיותר מוקדם.

אוקיי, אז אם נסכם עד פה, צריך לעדכן את המעסיק הכי מוקדם שאפשר על כך שיש לנו ביטוח פנסיוני קודם. ומה עוד? מה צריך לעשות בפועל?
עקרונית, חוץ מהמעסיק צריך לעדכן גם את קרן הפנסיה על כך שהתחלתם לעבוד אצל מעסיק חדש, וזאת כדי שהמעסיק יוכל להתחיל להפקיד עבורכם. עושים את זה בדרך כלל על ידי מילוי טופס 'עדכון מעסיק חדש', זה יכול להיעשות ע"י בעל רישיון או סוכן שמלווה אתכם או באופן ישיר על ידכם. לאחר עדכון הקרן בפרטי המעסיק החדש, יש למסור למעסיק את פרטי ההפקדה לקרן: שם הקרן, מספר החשבון, ובמקביל גם קרן הפנסיה תשלח למעסיק הודעה עם פרטי החשבון לצורך ביצוע הפקדה. במקרה של חוסכים בקרנות פנסיה נבחרת, ברגע שהמעסיק משדר את ההפקדות ומפקיד לקרן הפנסיה, נפתח חשבון באופן אוטומטי וההפקדות נקלטות. חשוב שתדעו ש……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר אלטשולר שחם

תמיד כאן לשירותכם: