fbpx
אצבע מצביעה על גרף

פתיחה חזקה ל-2021 בקרנות הפנסיה עם תשואות גבוהות

במסלול עד גיל 50 כלל בראש הטבלה עם תשואה של 1.6%. במקום השני והשלישי נמצאות מנורה עם 1.28% ומיטב דש עם 1.16%. בטווח של שלוש שנים מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של כמעט 27%

לימור זילבר, אתר ביזפורטל

חודש פברואר בקרנות הפנסיה ממשיך את העליות של ינואר: קרנות הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה הניבו תשואה ממוצעת של 1.1%, במה שמסתמן כהמשך של פתיחה חזקה לשנת 2021, וכן המשך ישיר למגמה החיובית שאפיינה את קרנות הפנסיה ב-2020, במהלכה הניבו תשואה ממוצעת של 6.4%.

כלל ממשיכה להוביל עם תשואה של 1.6% בפברואר ותשואה מצטברת של 3.06% מתחילת השנה – החברה מובילה אף בטבלאות ההשתלמות בחודשים האחרונים. במקום השני, קרן הפנסיה של מנורה עם תשואה של 1.28% בפברואר ואחריה מיטב דש במקום השלישי עם 1.16%.

בתחתית הטבלה, קרן הפנסיה של …

את הפנסיה שלנו צריך לבחון בעיקר לטווח בינוני-ארוך ולא לזמן קצר. השנה האחרונה אומנם מספקת אינדיקציה על הכיוון של ההשקעות והמגמה בתשואות, והיא חשובה, אבל ככלל התשואות לאורך זמן הן החשובות.
בהיבט זה, כפי שצוין, בטווח של שלוש שנים מובילה הקרן של ….

 

לחץ כאן לקרית המשך הכתבה באתר ביזפורטל

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: