fbpx
אבנים מאוזנות

מה יקרה עם קרן הפנסיה שלי לאחר מותי?

כולם מקווים לחיות עד 120, אך קרן הפנסיה מציעה כיסוי ביטוחי גם למקרה של מוות בטרם עת חלילה. ביטוח השארים בקרן הפנסיה מאפשר לכם לדעת שלבן/ בת הזוג או לילדים עד גיל 21, תהיה הכנסה חודשית מקרן הפנסיה, גם אם החיים יקבלו תפנית לא נעימה. מה נותן ביטוח השארים ומה יוכלו השארים לקבל ומתי? בכתבה הבאה

אתר ישראל היום, בשיתוף אלטשולר שחם

החיסכון בקרן הפנסיה נועד בראש ובראשונה לאפשר לכם לקבל קצבת פנסיה לאחר הפרישה מעבודה. אך מה יקרה אם לא תצליחו להגיע כלל לגיל הפרישה, ומה עלול לקרות לכל הכסף שצברתם בחיסכון בקרן הפנסיה אם תלכו לעולמכם רק שנים ספורות לאחר הפרישה לפנסיה? קרן הפנסיה נותנת מענה גם למצבים לא נעימים אלה. כדי שתוכלו להיות סמוכים ובטוחים שיהיה שימוש טוב לקרן הפנסיה שלכם, חשוב להכיר את כל המצבים בהם מאפשרת

קרן הפנסיה לבני המשפחה להשתמש בחיסכון שלכם במקרה פטירה בטרם עת. לגזור ולשמור.

מי בעצם יכול לקבל כסף מקרן הפנסיה שלכם לאחר לכתכם?
כדי לוודא שרק האנשים הנכונים יקבלו את החיסכון שצברתם בקרן הפנסיה, מלבדכם כמובן, ישנן שלוש הגדרות שרק מי שעונה עליהן יכול להיות זכאי לקבל קצבה או סכומי כסף כלשהם מקרן הפנסיה:
שארים – הם בני המשפחה המיידיים שיכולים לבקש לקבל קצבה מקרן הפנסיה, אם חס וחלילה קורה לכם משהו. מדובר על בני הזוג שלכם לכל שארית חייהם, ילדים עד שיהיו בני 21, ילדים בעלי מוגבלויות אם ישנם לכל ימי חייהם, והוריכם.
מוטבים – כאשר אין שארים שעשויים להיות זכאים לקבלת הכסף מקרן הפנסיה, הקרן תאפשר למי שאתם בחרתם והגדרתם מראש כמוטבים לבקש לקבל את הכסף.
יורשים – כאשר אין שארים או מוטבים, היורשים החוקיים שלכם יהיו זכאים לקבל את הכסף שחסכתם.
מה קורה לקרן הפנסיה של מי שנפטר לפני הפרישה לפנסיה?

היה כיסוי ביטוחי פעיל בקרן הפנסיה בעת הפטירה
השארים של חוסך שנפטר בזמן שהיה עמית מבוטח – כלומר שהופקדו עבורו כספים לקרן והיה לו ביטוח שארים פעיל – יוכלו לבקש מקרן הפנסיה של החוסך קצבת שארים, כל עוד הם עונים להגדרה של שארים. זאת בתנאי שהסתיימה תקופת האכשרה של ביטוח השארים, או שסיבת המוות לא הוחרגה מהכיסוי הביטוחי, כחלק מחיתום רפואי שנערך לכם בקרן הפנסיה.

קצבת השארים מחושבת לפי גובה השכר שהיה מבוטח בקרן הפנסיה ולפי שיעור הקצבה המוגדר לבני הזוג במסלול הכיסוי הביטוחי שבחרתם מראש. למשל, אם השכר המבוטח של עמית בקרן הפנסיה היה 10,000 ש״ח ונבחר מסלול ביטוח המעניק לבת הזוג קצבת שארים של…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר ישראל היום

אבנים מאוזנות
תמיד כאן לשירותכם: