fbpx

תאונות אישיות – חוזר חדש

בשנים האחרונות היינו עדים לביטוחי יתר מצד חברות הביטוח בתחום התאונות האישיות.
המכירות העודפות והמוגזמות, השיטות האגרסיביות בשיווקן, הרווחיות המוגזמת,
ואף ההטעיה לעיתים מצד חברות הביטוח הביאו את אנשי רשות שוק ההון למסקנה שיש צורך ברפורמה בתחום. ובעיקר צורך בהגדרה אחידה.

סטפוינט, חברה לייעוץ פנסיוני

ברשות שוק ההון במשרד האוצר קבעו שיש צורך בלהגדיר מהו מקרה תאונה, ומה ייכלל בפוליסה – כיסוי מוות, נכות, אשפוז, כוויות וכו'.
השונות הקיימת היום בין הפוליסות וחוסר הפיקוח בתחום התאונות האישיות, אפשרה לחברות הביטוח לחמוק מתשלום ולנצל פרצות לטובתן ובעיקר לרעת המבוטח.
אם עד היום היינו עדים לחריגים רבים ואותיות קטנות בפוליסות תאונות אישיות, וכתוצאה מכך תביעות רבות היו נדחות או שהיו משולמות באופן חלקי. כעת אנשי הרשות הוציאו חוזר חדש
שייתן מענה ישיר לבעיות שתוארו. בדומה לרפורמה שנעשתה ב2003 בתחום הפנסיה , ובשנת 2016 בתחום ביטוחי הבריאות, גם כאן אנו עדים ליצירת תנאים אחידים בתחום התאונות האישיות שיסדירו ויגדירו:
1. מה הפוליסה חייבת לכלול – כיסוי מוות, נכות, אשפוז, שברים, כוויות, ימי החלמה מתאונה.
2. מה היא תקופת ביטוח – אחת לשנתיים המבוטח ייתן הסכמתו להמשך הביטוח ולא כפי שהיה עד היום, המבוטח המשיך לשלם באופן רציף גם כאשר שכח מקיום הפוליסה.
3. קביעת מנגנון ליישוב תביעות נכות בפוליסה –עד היום חברות הביטוח היו מציעות אחוזי נכות נמוכים מאלו שנתבעו ע"י המבוטח ומבלי שהמבוטח נבדק על ידיה, במסגרת ההוראות החדשות נקבע כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס על חוות דעת רפואית.
4. אישור שני למכירה- היום נעשו מכירות טלפוניות רבות בהן "נסגרה" "עסקה" בהליך מכירה טלפוני מזורז. על פי התקנות החדשות יש צורך באישור נוסף שלא באותה שיחה. חברת הביטוח מחויבת לשלוח הסבר ללקוח על פרטי הביטוח, ורק לאחר מכן, רק לאחר ניתוק השיחה!, יאשר הלקוח את רכישת הפוליסה.

תמיד כאן לשירותכם: