fbpx
יד עוצרת נפילה

ביטוח תאונות אישיות: איך מקבלים פיצוי אחרי תאונה בדרך למרחב המוגן?

ביטוח תאונות אישיות או ביטוח נכות מתאונה הוא שונה לחלוטין מביטוח צד ג' שמבצע בעל הבית

עורך דין יובל ניב בשיתוף LawGuide, אתר מעריב

מבצע "שומר החומות" כלל שיגור מסיבי של יותר מ-4000 רקטות ופצצות מרגמה לעבר שטח מדינת ישראל. במהלך המבצע נשמעו מעת לעת באמצעי התקשורת דיווחים אודות אזרחים שנפלו ונחבלו בעת שהיו בדרכם למרחב המוגן לצורך התגוננות מירי הרקטות המסיבי. אנשים רבים שנפלו ונחבלו בדרכם למרחב המוגן שאלו את עצמם האם הם יכולים לקבל פיצוי בגין נזק גוף שנגרם להם בעת שהיו בדרכם למרחב המוגן.ביטוח צד ג' לדירה מזכה אדם שנפגע במהלך שהותו בדירה בפיצוי בגין הוצאות רפואיות שהוא נדרש להוציא בעקבות הפגיעה. חשוב להבהיר כי גם במקרה שהתרחשה תאונה לאורח כגון חבר או קרוב משפחה שאינו מתגורר בבית אשר גרמה לו נזק גוף, הוא זכאי להגיש תביעה נגד חברת הביטוח שביטחה את הדירה בביטוח צד ג'.
פוליסת ביטוח צד ג' מחריגה את בני הבית שמתגוררים בו
המצב שונה ביחס לבני הבית שמתגוררים בו מכיוון שברוב המקרים פוליסת ביטוח צד ג' לדירה מחריגה מתחולתה את בני הבית שמתגוררים בו כך שהם לא ייחשבו כצדדי ג' לצורך קבלת הפיצויים. נוסף על כך, כאשר אירעה תאונה לאחד מבני הבית יהיה קשה להוכיח קיומה של רשלנות שגרמה לנזק מאחר שלא אחת הנפגע הוא גם הגורם שאחראי לקרות התאונה. כך אדם ששפך סיר שמן במטבח, החליק ושבר את הקרסול, ייחשב כנושא באחריות לתאונה ולתוצאותיה ולכן לא יהיה זכאי לפיצויים
מה ההבדל בין ביטוח צד ג' ובין ביטוח תאונות אישיות?
ביטוח צד ג' הוא ביטוח שמבצע המבוטח, בעל הבית, אשר מטרתו היא להגן עליו מבחינה כלכלית. ההיגיון שעומד בבסיס הפוליסה הוא שבמקרה שבעל הבית יימצא רשלן ביחס לתאונה שתרחשה בביתו, הוא לא יצטרך לשלם מכספו על הנזק שנגרם לנפגע, וחברת הביטוח "תיכנס בנעליו" ותשלם לנפגע במקומו על הנזק שנגרם לו.לעומת זאת, ביטוח תאונות אישיות או ביטוח נכות מתאונה הוא שונה לחלוטין…

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר מעריב

יד עוצרת נפילה
תמיד כאן לשירותכם: