fbpx

המבקר: המדינה לא חישבה את השפעת גיל הפרישה, ב-2043 תתרוקן קופת ביטוח לאומי

מבקר המדינה קבע כי למרות ההשלכות המשמעותיות של העלאת גיל הפרישה לנשים – הביטוח הלאומי לא ביצע כל תחשיב בנוגע להשפעת המהלך על איזון קופת הביטוח הלאומי ולא בדק לעומק את החלופות. בנוסף – לא נבדקה השפעות הגדלת הפנסיה התקציבית והסכמי שכר במגזר הציבורי

גד ליאור, אתר YNET.CO.IL

המועד שבו לא יישארו לביטוח הלאומי כספים למימון הקצבאות שהוא משלם – הולך ומתקרב. מבקר המדינה מודאג מכך שהדו"ח האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי מראה כי השפעת הקורונה על עודפי המימון גרמה לכך שכבר בתחילת שנת 2043, היתרה בקופת הביטוח הלאומי תהיה אפס. זאת לעומת חישוב שקדם למשבר הקורונה, לפיו….

כך בדק המבקר את השפעת שינוי גיל הפרישה לנשים (כיום בגיל 62) על ההתחייבויות האקטואריות של הביטוח הלאומי. המבקר מתניהו אנגלמן קובע כי למרות ההשלכות המשמעותיות האפשריות בקבלת החלטה בדבר העלאת גיל הפרישה לנשים, לא ביצע הביטוח הלאומי תחשיב אקטוארי לחלופות. כמו כן, אין בנמצא תחשיב עדכני בדבר השפעת שינוי גיל הפרישה על האיזון של הביטוח הלאומי…..

ניתוח שערך אקטואר הביטוח הלאומי, לבקשת משרד מבקר המדינה בעניין זה, העלה כי העלאת גיל הפרישה לנשים ל-64 ידחה את מועד איפוס הקרן של הביטוח הלאומי משנת 2044 לפרק זמן נוסף של בין….

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט

 

תמיד כאן לשירותכם: