fbpx

למה חיסכון בקרן ההשתלמות חשובה לעתיד שלך?

תומר שליו, מיטב דש, פורסם באתר וואלה!

קרן השתלמות משלב את יתרונות החיסכון לטווח ארוך ואלו של החיסכון לטווח קצר. חשוב וכדאי להכיר את המוצר הפיננסי הזה, כדי שתוכלו להשתמש בו בצורה הטובה ביותר

קרן השתלמות – מאפיינים עיקריים
קרן השתלמות הומצאה במקור לחיסכון שתכליתו השתלמות מקצועית, והיא בבחינת אינטרס משותף לעובד ולמעסיק. הכספים הצבורים בקרן ניתנים למימוש לאחר שלוש שנים למטרות השתלמות מקצועית. מדובר בהגדרה רחבה במיוחד המשמשת למגוון גדול של הכשרות והשתלמויות. לאחר שש שנים של חיסכון, כלל הכספים הצבורים ניתנים למימוש לכל מטרה באשר היא. במידה והגעתם לגיל הפרישה, כספי הקרן נזילים עבורכם למשיכה כבר בתום 3 שנות חיסכון.

עבור מרבית השכירים במשק, החיסכון בקרן ההשתלמות מוגבל בתקרה של עד 10% מהשכר ונחלק לנתח ההפקדה משכר העובד העומד על שיעור של 2.5% ולנתח הפקדת המעסיק העומד על שיעור של 7.5%. במלים אחרות, על כל 1 ש"ח המופקד משכר העובד לקרן ההשתלמות, מפקיד המעסיק 3 ש"ח לאותה הקרן. בנוסף, גם עצמאים שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד, רשאים להפקיד לעצמם לקרן השתלמות, בשיעור של עד 7% מההכנסה החייבת ועד לתקרה המזכה.

חיסכון באמצעות קרן השתלמות מגלם בתוכו פוטנציאל להטבת מס משמעותית במיוחד. כל עוד הכספים נמשכו כדין, קרי בתום שלוש שנים למטרת השתלמות או בתום שש שנים לכל מטרה, אזי הכספים יהיו פטורים ממס רווחי הון. מס זה עומד על 25% נכון לשנת 2021 והוא מושת על הרווחים הריאליים שנצברו בחיסכון כתוצאה מהשקעת הכספים ב….

היתרון הגדול – חיסכון כפול במס
כאמור, הכספים המופקדים לקרן השתלמות על חשבון המעביד מתקבלים בקרן ההשתלמות של העובד ללא ניכוי מס. כל דרך אחרת להעביר לעובד כספים בצורה הונית, הייתה מביאה למיסוי הכספים בהתאם למס השולי של העובד. כך, בהינתן עמידה בתנאי משיכת הכספים, החוסך מרוויח פעמיים…..

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר וואלה!

תמיד כאן לשירותכם: