fbpx
אצבע מצביעה על גרף

ההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמות על הרפורמה בפנסיות: תוקם קרן ביטוח בכספי המדינה

הרפורמה לביטול איגרות החוב המיועדות עברה מקצה שיפורים ותוצג היום (ב׳) לוועדת הכספים בגרסתה העדכנית |שינויים נוספים: הכללת דמי הניהול בערבות המדינה ודיווח שנתי של שר האוצר על מצב הקרן

טל כספין, אתר DAVAR1.CO.IL

ההסתדרות והאוצר הגיעו להסכמות בנושא הרפורמה באיגרות החוב המיועדות לפנסיות. ההצעה המשופרת שתוגש היום (ב׳) לוועדת הכספים, מתבססת על תרחיש זהיר יותר של הכנסות, והקמת קרן ביטוח בכספי המדינה.

יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מנכ״ל האוצר רם בלניקוב ויו״ר ועדת הכספים אלכס קושניר פעלו בשבועות האחרונים לשיפור הרפורמה כך שתעניק רשת ביטחון טובה יותר לפנסיות של החוסכים.
הרפורמה בחוק ההסדרים נועדה לבטל את הסדר איגרות החוב המיועדות, לפיו 30% מכל קרן פנסיה מולווה למדינה בריבית של 4.86%, עם סיכון אפסי ובלי חשיפה לתנודות בשוק ההון. במקום ההסדר הזה מוצע שהמדינה תבטח 30% מהתיק הפנסיוני, כך שאם התשואה של חלק זה תרד מתחת ל-5%, המדינה תשלם את ההפרש.
בהצעת החוק המקורית, הפנסיות היו אמורות להיות מאוזנות אך ורק באמצעות תשואה עודפת שישיגו הקרנות, כשכל תשואה מעל 5% תופקד בקרן מיוחדת. בהצעה המשופרת, הממשלה תקים……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר DAVAR1.CO.IL

אצבע מצביעה על גרף
תמיד כאן לשירותכם: