fbpx
מיואש מול מחשב

האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס?

משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון והיא פוגעת בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה – אבל לעיתים אין ברירה אלא להשתמש בהם. כיצד לעשות זאת נכון?
נדב טסלר, אתר ביזפורטל

האם ניתן למשוך את קרן הפנסיה ללא מס?
משיכת כספי החיסכון הפנסיוני צריכה להיות המוצא האחרון והיא פוגעת בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה – אבל לעיתים אין ברירה אלא להשתמש בהם. כיצד לעשות זאת נכון?
נדב טסלר|03/11/2021 09:22(5)

החיסכון הפנסיוני נועד להחליף את ההכנסה בפרישה מעבודה. בחודשים האחרונים התרבו הפרסומים על עובדים שמבקשים למשוך את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם במהלך תקופת העבודה. חשוב לזכור כי משיכה שכזו חייבת במס בגובה של 35%. בשל ריבוי המקרים ובמטרה למגר את התופעה פרסמה רשות שוק ההון עדכון המונע מהעובדים למשוך את כספי הפנסיה ממקום העבודה הנוכחי.

בעבור העובדים שנקלעו לקשיים ומיצו כבר את כל האפשרויות ריכזנו כאן מספר מקרים בהם ניתן למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני במינימום מס.

אזהרה: חשוב לציין כי משיכת הכספים מהחיסכון הפנסיוני עשויה לפגוע בגובה הכיסויים הביטוחים, גובה קצבת הזקנה ובפטור העתידי על קצבת הזקנה

כספי החיסכון הפנסיוני מורכבים משניים: כספי פיצויים וכספי תגמולים, בהמשך המאמר נפרט את האפשרויות למשיכת הכספים מכל אחד מהרכיבים.

משיכת כספי פיצויים
כספי הפיצויים מהווים כשליש מכספי החיסכון הפנסיוני שלנו, משיכה שלהם תקטין כמובן את הקצבה בגיל פרישה. אך בניגוד למשיכת כספי התגמולים (חלק העובד וחלק המעסיק) משיכת הפיצויים, במקרים רבים, תהייה…..

משיכת כספי תגמולים
בניגוד למשיכת כספי פיצויים בסיום עבודה, משיכת כספי התגמולים נחשבת משיכה שלא כדין וקרן הפנסיה…..
מקרה נפוץ נוסף שבו ניתן למשוך חלק מכספי התגמולים בפטור ממס הוא מצב של מיעוט הכנסות….

 

לחץ כאן לקריאת המשלך הכתבה באתר ביזפורטל

 

מיואש מול מחשב
תמיד כאן לשירותכם: