fbpx
נקלטים

קופות גמל "חיסכון לכל ילד" – תשואות עד 72%+ בשלוש שנים

בקופות הגמל "חיסכון לכל ילד" מסלולי הסיכון המוגבר בתשואות גבוהות מאוד ועומדות על פי שלוש מקופות הגמל בסיכון מועט | פי 5.5 הפער בין התשואה ל-3 שנים בין הנתון הגבוה בסיכון מוגבר, מול הנתון הנמוך בסיכון מועט

מיכאל לוי, אתר FUNDER.CO.IL

בקופות בסיכון מוגבר התשואה פי-3 מבקופות בסיכון מועט

קופות הגמל "חיסכון לכל ילד", הוא אולי החיסכון הנפוץ ביותר היום. לכל בית אב יש את החיסכון הזה, ונכון לדיווחי אוקטובר מנוהל באפיק זה כ-14 מיליארד שקלים.

FUNDER-AdvizerLand מביאים עבורכם את התשואה של הגופים המנהלים מעל 100 מיליון שקלים (קישור לרשימה המלאה).

התשואה הממוצעת במסלול הסיכון המועט החודש היא 1.11%, מתחילת השנה התשואה היא 5.78% ושנה אחרונה 8.96%. ההבדל מול סיכון בינוני הוא כאמור משמעותי, עם 2.49% החודש, 11.02% מתחילת השנה, ו-18.31% שנה אחרונה. במסלול הסיכון המוגבר התשואה הממוצעת החודש היא 4.43%, מתחיל השנה כמעט 19% ושנה אחרונה מעל 34%.

התשואות במסלולים השונים בהחלט מכובדות, אבל ראוי שציבור החוסכים ייתן דעתו להפרש המשמעותי בין התשואות השונות במסלולים השונים. היות ומדובר באפיק השקעה לטווח בינוני-ארוך, הרי שהפער בתשואות משמעותי מאוד, במקרה הזה הזהירות פחות משתלמת. את הפער הזה רואים באופן המיטבי בתשואה ל-3 שנים. בסיכון מועט התשואה היא מעל 16%, בסיכון בינוני התשואה היא 27% ובסיכון מוגבר התשואה היא כמעט פי-3 מסיכון מועט, עם כמעט 47% בממוצע.

המובילים בתשואות

מיטב דש מובילה בתשואה החודש במסלול בסיכון מועט, וכן במסלול בסיכון מוגבר. במסלול בסיכון בינוני מובילה אנליסט החודש.

במסלול סיכון מועט, מיטב דש מובילים גם מתחילת השנה ובשנה האחרונה. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-3 שנים.

במסלול בסיכון בינוני ובסיכון גבוה מובילה……

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

נקלטים
תמיד כאן לשירותכם: