fbpx

דמי הניהול בקרנות הנאמנות יורדים בממוצע כבר 14 שנים ברציפות

שינויים בלא מעט קרנות, בין בהעלאת דמי הניהול, ויש גם קרנות שמורידות דמי ניהול. האם הקרן שלכם שינתה דמי ניהול? איזה קרנות מפסיקות להיות באפס דמי ניהול? ואיזה קרנות מצטרפות לאפס דמי ניהול?

אדם כהן, אתר funder.co.il

סגל הרשות גיבש מתווה אחיד לנטילת התחייבויות בנושא העלאת דמי ניהול הכולל את ההתחייבויות הבאות: דמי הניהול לא יועלו אלא ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית (או יום המסחר הראשון של השנה) ובקרן חדשה – לא לפני חלוף חצי שנה מיום הצעת יחידותיה לציבור לראשונה ובכל מקרה רק ביום 1 בינואר. מנהל קרן שנטל על עצמו התחייבות כמתואר לעיל לא יחזור בו ממנה אלא ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית. נכון ליום 1.4.16 כלל מנהלי הקרנות הפעילים בענף הקרנות אימצו את המתווה. יש לציין כי הרעיון למתווה שכזה עלה באתר פאנדר לפני שנים רבות (בשנת 2010)
המתווה הצליח להוזיל מאוד את דמי הניהול כאשר הוזלות דמי ניהול ניתן להחיל בכל זמן ואילו העלאת דמי ניהול רק ב1 לינואר. מתוך כך לצייר תמונה שבה כביכול דמי הניהול בתעשייה עולים איננו נכון לחלוטין כפי שניתן לראות בטבלת דמי הניהול הממוצעים כפי שמפרסמת רשות ניירות ערך דמי הניהול יורדים בממוצע כבר 14 שנים ברציפות מאז שנת 2008. בכל מקרה בטבלאות שלפניכם ניתן לראות את….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר funder.co.il

 

 

תמיד כאן לשירותכם: