fbpx

תחזית קופות גמל קרנות השתלמות ופנסיה – עד כמה התשואה ירדו בינואר?

לאחר חודש ינואר התנודתי, והירידות בעולם הערכות הן לירידות משמעותיות במסלולים השונים

אבי ברקוביץ, מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, אתר FUNDER.CO.IL

לאחר ששנת 2021 היתה שנה מאוד מוצלחת לחוסכים עם תשואה ממוצעת של כ-14.3% כמעט פי 3 מהתשואה השנתית הממוצעת שהשיגו הקופות הכלליות בחמש השנים ובעשר השנים שקדמו לה, נראה שפתיחת שנת 2022 מצננת את הציפיות.
הערכת מיטב דש היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בינואר 2022 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.8%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 1.2% לבין תשואה שלילית של 2.8%.
בחודש ינואר נרשמו ירידות שערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים: בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל, ואלה פעלו כגורם שלילי לתשואות הקופות.

שוקי המניות בעולם הציגו ירידות שערים.

בארה"ב: ירידות שערים חדות כאשר…..
גם בשוק המניות בארץ נרשמו ירידות שערים במרבית המדדים….

 

לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר FUNDER.CO.IL

תמיד כאן לשירותכם: