fbpx

מחשבון פנסיה מקוון

חשבו כמה פנסיה תוכלו לקבל מגיל פרישה

מחשבון פנסיוני, אתר מגדל

החיסכון לפנסיה הוא אחד הדברים החשובים ביותר לבניית העתיד הכלכלי שלך ושל בני משפחתך, על מנת שתוכל להבטיח הכנסה ראויה לאחר הפרישה מהעבודה.
מחשבון פנסיה זה מאפשר לך לחזות את גובה הפנסיה החודשית הכוללת שתקבל מגיל פרישה.
כמו כן מחשבון זה מאפשר לך להעריך כיצד צפוי סכום הפקדה חודשית או שכר חודשי, בחירת מסלול ביטוח, תקופת החיסכון ופרמטרים נוספים להשפיע על סכום הכסף שתקבל בגיל פרישה מהעבודה.
לתשומת לבך! סכומי הקצבאות הצפויים והיתרה הצבורה הצפויה הינם תחזית וההערכה בלבד לצרכי המחשה, וחושבו על בסיס ההנחות והנתונים כמתואר במחשבון להלן.

 

לחץ כאן למחשבון הפנסיוני , באתר מגדל

תמיד כאן לשירותכם: